Державна організація «Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр»

Форма власності та юридичний статус - державна організація;
Назва та адреса головного підприємства – Державна служба геології та надр України; м. Київ, вул. Е. Потьє, 16;
Дата утворення місце реєстрації – 29.01.1996р., Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація;
 
У своїй діяльності ДО «Центральна ТІДГК» керується Законом України "Про державну геологічну службу України", Кодексом України про надра, Водним Кодексом України, іншими законами України, іншими постановами та розпорядженнями виконавчої влади, наказами і розпорядженнями Державної служби геології та надр України, а також Статутом Державної організації «Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр». 
Керівництво ДО «Центральна ТІДГК» здійснює начальник, який назначається та звільняється з посади головою Державної служби геології та надр України. 
Діяльність ДО «Центральна ТІДГК» регламентується Статутом, затвердженим наказом Державної служби геології та надр України, а діяльність співробітників відповідними посадовими інструкціями, які затверджуються начальником ДО «Центральна ТІДГК».
Задачі ДО «Центральна ТІДГК»
Забезпечення збору матеріалів та оцінки результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами у межах Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Рівненської, Черкаської областей та м. Києва.
Основними напрямками діяльності ДО «Центральна ТІДГК» є:
Збір матеріалів щодо: 
-    обґрунтованості геологорозвідувальних робіт під час геологічного вивчення надр;
-    обґрунтованості застосування методик і технологій, комплексності , ефективності робіт з геологічного вивчення та використання надр;
-    своєчасності державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр;
-    своєчасності звітності та правильності користувачів надр, що проводять видобування корисних копалин;
-    дотримання користувачами надр нормативів стандартів та інших до геологічного вивчення та використання надр;
-    відповідності геологорозвідувальних робіт, що виконуються надрокористувачами з метою геологічного вивчення надр, проектам з проведення таких робіт;
-    відповідність робіт, що проводяться надрокористувачами метою видобування корисних копалин, проекту розробку, річним планам розроблення родовищ корисних копалин;
-    - виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами та програми робіт;
-    виконання рішень та рекомендацій Державної комісії України по запасах корисних копалин.