Державна організація «Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр»

ДО «Південна територіальна інспекція держгеолконтролю» утворена на виконання Закону України «Про державну геологічну службу» наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2001 р. № 12 «Про утворення     територіальних інспекцій державного геологічного контролю»  та продовжує свою діяльність на виконання наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.04.08  №174.
Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази  виконувалися згідно договорів на проведення геологорозвідувальних робіт між Державною службою геології та надр України та ДО «Південна територіальна інспекція Держгеолконтролю».
Південна територіальна інспекція Держгеолконтролю здійснює свою діяльність для оцінки результатів діяльності надрокористувачів у межах територій Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської , Одеської, Миколаївської та Херсонської областей 
Метою  ДО «Південна територіальна інспекція держгеолконтролю» є здійснення  діяльності  зі  збору матеріалів та оцінки результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення  контролю за виконанням умов  спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами.
Роботи зі збору проводились з врахуванням вимог Кодексу України про надра, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, інших нормативних документів в галузі геології, охорони надр та гірничої справи, з висвітленням питань щодо:
- обґрунтованості геологорозвідувальних робіт під час геологічного вивчення та використання надр;
- методичного забезпечення робіт під час геологічного вивчення та використання надр;
- обґрунтованості застосування методик і технологій, комплексності, ефективності робіт з геологічного вивчення та використанню надр;
- повноти та вірогідності вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючи корисних копалин і компонентів, що містяться в них;
- своєчасної державної реєстрації робіт з геологічного вивчення;
- своєчасності та правильності звітності користувачів надр, що проводять видобування корисних копалин;
- дотримання користувачів надр нормативів, стандартів та інших вимог до геологічного вивчення та використання надр;
- відповідності геологорозвідувальних робіт, що виконуються надрокористувачами з метою геологічного вивчення надр проектам з проведення таких робіт;
- повноти вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов родовищ корисних копалин;
- якості та ефективності робіт з геологічного вивчення надр;
- дотримання під час дослідно-промислової розробки корисних копалин технологій, які б  забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислової цінності;
- виконання умов спеціальних дозволів на користування надрами;
- дотримання угоди про умови користування надрами;
- виконання рішень та рекомендацій Державної комісії України по запасах корисних копалин.