Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»

Державне геофізичне підприємство „Укргеофізика” створене 1951 році,  є основним виробником геофізичних послуг в Україні, має багаторічний досвід виконання сейсморозвідувальних, гравірозвідувальних, магніторозвідувальних, електророзвідувальних робіт, промислово-геофізичних, геологічних, інженерно-геологічних та інших видів досліджень в умовах Дніпровсько-Донецької западини, Карпатського і Кримського регіонів, Українського щита і шельфів Чорного і Азовського морів. Підприємство виконує роботи за державним замовленням Державної служби геології та надр України, на замовлення підприємств НАК „Нафтогаз України” (ПАТ „Укргазвидобування” та ПАТ „Укрнафта”) та інших підприємств різних форм власності на їх ліцензійних ділянках. З використанням результатів геофізичних та геолого-гідрогеологічних робіт, виконаних підприємством за 65 років своєї діяльності, відкрито більше 350 родовищ родовищ нафти та газу. Основний обсяг робіт складають сейсмічні дослідження і геофізичні дослідження свердловин. Сучасний техніко-методичний рівень робіт, комплексування геофізичних методів на всіх стадіях досліджень і наявність висококваліфікованих геологів, геофізиків і гідрогеологів, забезпечують високу геологічну ефективність досліджень. Високій ефективності робіт сприяє також наявність банку геолого-геофізичної та гідрогеологічної інформації, накопиченої за період діяльності підприємства по всіх регіонах України та сучасної апаратури і обладнання, які на належному рівні і в оптимальні терміни з високою якістю забезпечують вирішення геологічних задач.
ДГП «Укргеофізика» акредитовано Державною службою геології та надр України на проведення геологічної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.