Державне геологічне підприємство «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза»

Історія ДГП «Геолекспертиза» тісно пов’язана з використанням надр, з розвитком ринкового підходу до їхньої розробки. Будь-який інвестор, приватний або державний, повинен розуміти, у що саме вкладає гроші, які перспективи підприємства, що він одержить або буде мати у міру освоєння коштів, одержати хоча б саму загальну калькуляцію бізнес-проекту.
Уся історія геологічної експертизи в усіх країнах і за всіх часів – це історія розвитку економічного ринку в області розробки надр. У СРСР її поява в 60-х роках минулого сторіччя тісно пов'язана з появою в радянській економіці ринкових елементів, з реформами 1960-х, які називають «реформами Косигіна». Підприємства гірничодобувної промисловості були в числі перших, де ставився експеримент по переходу на більш ринкові форми господарювання.
Експертиза виявилася життєво важливою для проведення економічних реформ у гірничодобувній промисловості.
На першому етапі, з 1960 по 1976 рік, геологічна експертиза розбудовувалася в секторах експертизи проектно-кошторисної документації геологорозвідувальних робіт у складі науково-дослідних інститутів. Ці сектори організовувалися в різних установах, вони не були зв'язані між собою, і не мали загального керівництва. Фактично їх створення в різних місцях тривало до 1966 року. Сектори організовувалися по такому принципу, - два три штатні співробітники (звичайно геофізик і економіст), а експертизу виконували фахівці за цивільними договорами.
На другому етапі, в 1975-1991 роках, виникають централізовані установи геологічної експертизи, до складу яких включили зазначені сектори а також підрозділи з розробки цін на промислову продукцію. Перед новою централізованою структурою ставилися завдання:    експертиза проектно-кошторисної документації (включаючи методику робіт) проектів геологорозвідувальних робіт з асигнуваннями понад 2,5 млн. руб., затверджувані керівництвом на рівні Заступника міністра Мінгео СРСР шляхом затвердження великих докладних протоколів; проведення науково-прикладних досліджень (тематичних робіт) в області методики геологорозвідувальних робіт та ціноутворення в галузі. Як і раніше панував чисто ринковий принцип організації робіт і системи оплати праці.
Сучасний етап (з 1991 року) плине в якісно нових політичних і економічних обставинах.
Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів (ДГП «Геолекспертиза») створена на базі українського відділення ВГО «Союзгеолекспертиза» в 1991 р. Геолекспертиза – госпрозрахункове державне підприємство, яке проводить свою фінансову діяльність за договорами з підприємствами та організаціями.
У складі колективу ДГП «Геолекспертиза» працюють провідні фахівці України з геологічно орієнтованих спеціальностей (геологія, гідрогеологія, геофізика тощо). Більшість співробітників підприємства пройшли школу від спеціалізованих середніх та вищих навчальних закладів, через виробничі та наукові підприємства нашої держави та колишнього Радянського Союзу до почесного рівня експерту з профільної спеціалізації. Гармонічно доповнюють колектив фахівців ДГП «Геолекспертиза» економісти високої кваліфікації, за плечима яких також багато років професійного стажу як в геологічних підприємствах, так і в інших галузях відповідного профілю.
Основні напрями діяльності:
-     експертиза проектів та кошторисів  регіональних геолого-геофізичних досліджень, проектів на пошуки і розвідка родовищ корисних копалин, гідрогеологічні та еколого-геологічні роботи;
-     експертиза проектно-кошторисної документації й спорудження свердловин на нафту і газ та об'єкти капітального будівництва виробничого і невиробничого призначення;
-     експертиза програм, проектів науково-дослідних та тематичних робіт;
-     експертиза ефективності інноваційних рішень в області надрокористування; 
-    експертиза виконавчих кошторисних розрахунків;
-     експертиза тимчасових норм і нормативів, каталогів одиничних кошторисних розцінок, порайонних комплексних розцінок, укрупнених комплексних розцінок;
-     експертиза об’єктів історичної й культурної спадщини в області надрокористування;
-    геолого-економічні дослідження, експертиза обґрунтування ціни за геологічну інформацію для продажу користувачам надр для здійснення останніми ліцензійної діяльності;
-     розробка проектно-кошторисної документації та бізнес-планів на роботи геологічного напряму;
-     розрахунки мінімальної ціни контракту для тендерної документації в галузі надрокористування;
-     надання консультаційно-методичних послуг із проектування й кошторисного ціноутворення;
-     конфліктна проектно-кошторисна експертиза в області надрокористування;
-     аудит документів і проектів в області підрахунку запасів родовищ корисних копалин:
-    аудит і оцінка виконання ліцензійних угод в області надрокористування;
-     аудит заявленої документації в області ліцензування користування надрами;
-     моніторинг та наукове супроводження надрокористування;
-    розробка інвестиційних проектів; 
-    аналітичні й інформаційно-дослідні роботи, в тому числі з підбору родовищ (ділянок надр) корисних копалин;
-    геологічна експертиза сучасного стану робіт щодо розробки родовищ корисних копалин, або додаткового їх геологічного вивчення; 
-    експертиза геологічних матеріалів щодо актуалізації ліцензії на користування надрами;
-     визначення вартості геологічної інформації;
-     картографічний та ГІС-аналітичний супровід користування надрами;
-     оцінка виконання ліцензійних угод та заявленої документації в області користування надрами.