Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія»

Державне регіональне геологічне підприємство ДРГП "Донецькгеологія"

Системне геологічне вивчення Донбасу і його прилеглих територій почалося зі створення в лютому 1930 р спеціалізованого геологорозвідувального тресту "Донбасвуглерозвідка" (м. Бахмут, нині - Артемівськ). Головним завдання створеного тресту було проведення геологічного вивчення надр Донбасу з метою підготовки для шахтного будівництва нових вугільних родовищ. Згодом, з подальшим розвитком добувної та переробної промисловості в Донбасі, коло геологічних завдань в діяльності тресту значно розширився: почалися геологознімальні роботи, гідрогеологічне вивчення регіону, пошукові та розвідувальні роботи за всіма видами корисних копалин, відомим в Донбасі і на прилеглих територіях. Поява нових видів і напрямків геологічних робіт неодноразово призводило до структурних змін на підприємстві з одночасною зміною його назви ( " Донбасвуглерозвідка " - "Артемвуглегеологія" - "Артемгеологія" - "Донбасгеологія"). Сучасна назва - ГРГП "Донецькгеологія" ( "Донецьк ДРГП") - підприємство отримало в 1998 р, в процесі реструктуризації геологічної галузі України, спрямованої на вдосконалення геологічного вивчення надр, підвищення результативності та ефективності геологорозвідувальних робіт. За період 1930 - 2010 рр. підприємством і його структурними підрозділами на території Донецької області і суміжних площах:
- Виконано середньомасштабні геологічні і гідрогеологічні зйомки на всій території діяльності. Великомасштабна геологічна зйомка на площі 45,1 тис.км2. У Донбасі, де розташована більшість шахтних полів, виконані детальні геолого-картографічні роботи масштабу 1:5000. За результатами геологознімальних робіт в Донецькому регіоні відкрито близько 800 площ і ділянок, перспективних для геологічного вивчення більше 30 видів різних корисних копалин; 
- Значно розширено рамки розвитку вугленосності у Донбасі на південно-західному і західному напрямках за рахунок відкриття Південно-Донбаського вуглепромислового району, Червоноармійської Західної вугленосної площі, Терешківського комплексу ділянок Донецької області і Західного Донбасу, в Дніпропетровській і Харківській областях.
- Розвідано і передано в промислове освоєння близько 250 родовищ кам'яного і 1 родовище бурого вугілля, 6 родовищ металів, понад 80 родовищ неметалевих корисних копалин і більше 100 родовищ або окремих великих водозаборів питних вод. Починаючи з 1998 р підприємством додатково розвідано і передано в промислове освоєння 29 родовищ вугілля, керамічних, вогнетривких і бентонітових глин, гіпсу та ангідриту, будівельних і формувальних пісків, первинного каоліну, полевошпатової сировини і питної води. Розвідуються або готуються до розвідки ще кілька родовищ і ділянок неметалевих корисних копалин, дані рекомендації для будівництва понад 140 малих вугільних шахт (загальні запаси і ресурси - понад 900 млн. т), передано сільському населенню 179 свердловин для місцевого водопостачання. За рахунок розвіданих і рекомендованих до розвідки родовищ в регіоні істотно збільшені запаси найбільш дефіцитних видів корисних копалин: вугілля (на 750 млн.т), глин вогнетривких і високоякісних керамічних (майже на 100 млн.т), гіпсу (на 83 млн.т) , каоліну (на 28,5 млн.т), інших окремих видів будівельної сировини і питних підземних вод (на 1860 тис.м3/рік).
Підприємство виконує:
• Повний комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуку, розвідки та промислової оцінки родовищ корисних копалин: рудних, нерудних, горючих, підземних питних і мінеральних вод та газу від проектування робіт до передачі родовищ в промислове освоєння.
• Геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне картування (вивчення) території регіону і окремих його площ з метою отримання даних щодо їх геологічної будови, екологічного стану та гірничо-геологічних умов ділянок надр.
• Оцінка та прогноз впливу техногенних і екзогенних процесів на навколишнє середовище, підземні і поверхневі води.
• Геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин. Складання техніко-економічних обґрунтувань доцільності розробки родовищ корисних копалин, бізнес-планів.
• Лабораторні дослідження продукції, мінеральної сировини, що містять порід, води і газів з визначенням елементного, мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей.
• Проведення детальних топогеодезичних зйомок ділянок, підготовлених для розвідки, видобутку родовищ корисних копалин, суспільне будівництво і для інших цілей.
• Інженерно-геологічні вишукування під цивільне будівництво цивільних і промислових споруд I, II, III класів для територій, в тому числі при наявності небезпечних геологічних процесів.
• Проектування та буріння свердловин різного призначення глибиною до 3000 м, включаючи буріння і обладнання пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин на воду (питна, мінеральна), метан вугільних родовищ, всі види твердих корисних копалин, інженерно-геологічних свердловин, як на відкритих майданчиках, так і в ускладнених умовах (на залізниці, в середині будівель і споруд), технологічних свердловин.
Технічний і науково-виробничий потенціал Підприємства:
- Повністю укомплектовано фахівцями для виконання будь-яких робіт геологічного, гідрогеологічного, еколого-геологічного, дослідно-аналітичного та інших напрямків своєї діяльності;
- Має в своєму складі інформаційний фонд геологічних матеріалів і видавничотехнологічну групу, що дозволяє готувати геологічну інформацію і картографічну документацію на сучасному рівні;
- Має необхідне технічне обладнання для буріння геологорозвідувальних свердловин різного призначення.

Орган сертифікації Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія» виконує роботи по сертифікації продукції відповідно до вимог ДСТУ EN 45011 - 2001 (EN 45011: 1998) в області:
- Вугілля кам'яне, буре, антрацит і продукти їх переробки;
- Кокс кам'яновугільний, пековий, електродний, напівкокс,
- Термоантрацит; газ горючий природний, в т.ч. вугільних родовищ;
- Мінеральні продукти;
- Глина, глиниста сировина і каолін;
- Пісок; графіт і продукти його переробки;
- Сіль кам'яна;
- Вапняк і гіпс;
- Доломіт, у т.ч. металургійний;
- Крейда природна збагачена;
- Породи для кам'яного лиття;
- Добрива мінеральні та хімічні;
- Вода природна, питна, технічна та мінеральна;
- будівельні матеріали;
- Вода стічна і зворотний;
- Донні відкладення;
Орган сертифікації ДРГП «Донецькгеологія» акредитований НААУ, реєстраційний номер 10109 від 13.10.2011 р
До складу робіт з сертифікації входить:
- Підготовчий період (прийом заявки, обґрунтування методики та схеми сертифікації, підбір НД на методи досліджень, узгодження вартості робіт);
- відбір проб;
- Підготовка композитних проб;
- лабораторні дослідження;
- Оцінка результатів досліджень;
- Складання та оформлення сертифіката.