Казенне підприємство «Кіровгеологія»

Коротка історична довідка про Казенне підприємство «Кіровгеологія»

Історія існування Казенного підприємства «Кіровгеологія» починається з 3 листопада 1947 року, коли наказом Міністра Геології СРСР № 166 було створено Кіровську територіальну експедицію з цільовим призначенням пошуків та розвідки уранових родовищ в межах України, Білорусі, Молдови та частини областей Російської Федерації. 
Після декількох реорганізацій та зміни назв територіальної експедиції, наказом Держкомгеології України від 28 липня 1998 року № 1065 «Про перетворення  державних підприємств в Казенні» було створено Казенне підприємства «Кіровгеологія», що є правонаступником Державного геологічного підприємства «Кіровгеологія» та належить до сфери управління Державної служби геології та надр України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 810-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної служби геології та надр» і є підзвітним йому.
І в теперішній час основним завданням підприємства є проведення геологорозвідувальних робіт на уран та іншу стратегічну сировину та радіологічні дослідження. Крім того, з 1990 року в коло його діяльності додатково включені пошук і підготовка до промислового освоєння родовищ золота, рідкісних металів, будівельних матеріалів, облицювального каменю та іншого нерудної сировини, а також пошук алмазів.
Планування роботи, фінансування, контроль, звітність і медичне обслуговування підприємство проводить у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.1992 р. №709-3 «З питань, пов’язаних з геологорозвідувальними роботами на уран, іншу стратегічну сировину та радіоекологічні дослідження».
З метою виконання покладених на підприємство завдань, ним проводиться комплекс геолого-пошукових, геологорозвідувальних, бурових, геофізичних, гірничодобувних, лабораторних, екологічних та інших робіт і досліджень по всій території України.
Охоплення території здійснюється відокремленими структурними підрозділами підприємства, що входять в його склад без права юридичної особи, є платниками податків і діють на госпрозрахункових засадах у відповідності з затвердженими положеннями про них. Це, пошуково-зйомочні експедиції №  46 (м. Первомайськ Миколаївської області) та № 60 (м. Бровари Київської області), у склад якої входить Центральна комплексна лабораторія, Управління виробничо-технічного забезпечення  (м. Коростишів Житомирської області). 
Планування та координація роботи структурних підрозділів здійснюється апаратом управління підприємства.