Казенне підприємство «Південукргеологія»

Казенне підприємство «Південукргеологія» - одне з найстаріших у галузі, створене в 1947 році на базі тресту «Укрвуглерозвідка». Територія діяльності підприємства охоплює 6 адміністративних областей України – Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та частково Донецьку області.
Усього за весь час діяльності колективом підприємства розвідано біля 1 250 родовищ корисних копалин, велика частина з яких експлуатується і по сьогоднішній день. Це родовища кам'яного і бурого вугілля (Західний Донбас), заліза (Кривбас, Кременчуцький та Білозірський залізорудні райони, Приазов'я), марганцю (Нікопольський район Дніпропетровської області, Запорізька область), розсипних титано-цирконієвих руд (Дніпропетровська область), кольорових, рідкісних, рідкоземельних металів (Приазов'я), дорогоцінних металів, гірничо-хімічної та агрохімічної сировини, будівельних, облицювальних, абразивних матеріалів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, підземних питних та мінеральних вод.
Володіючи значним інтелектуальним та виробничим потенціалом, підприємство виконує повний комплекс геологорозвідувальних робіт - від регіональних геологозйомочних  до пошуків та розвідки родовищ, як твердих корисних копалин, так і підземних прісних питних та мінеральних вод.
Регіональні геолого-геофізичні та геологозйомочні роботи виконуються підприємством вже понад 40 років і, якщо раніше вони виконувались вибірково, то на сьогоднішній день завдяки Державній програмі виконується планомірне геологічне довивчення території м-бу 1:200 000 і 1:50 000. Ці роботи призначені не тільки для геологічного вивчення окремих площ і оцінки їх перспектив на корисні копалини, але й для складання сучасної, багатоцільової геологічної та прогнозно-мінерагенічної основи, необхідної для вирішення питань розвитку мінерально-сировинної бази регіону. Вони забезпечують усі галузі народного господарства систематизованою інформацією, яка за повнотою та детальністю відповідає сучасному рівню наукових знань і допомагає розв'язати проблеми фундаментальної та прикладної геологічної науки та суміжних галузей: будівництва, меліорації, екології, прогнозування небезпечних природних та техногенних явищ.
Важливе значення у діяльності підприємства надається пошукам та розвідці стратегічно важливих та гостродефіцитних для економіки нашої країни таких родовищ корисних копалин і видів мінеральної сировини, як:
кольорові та рідкісні метали: молібден, вольфрам, нікель, кобальт, мідь, свинець, цинк;
рідкісноземельні метали;
благородні метали: золото, срібло, метали платинової групи;
неметалічні корисні копалини: фосфорити, бентонітові глини, опоки, вермикуліт, тальк-магнезитова сировина, вогнетривка сировина, флюсова сировина, каменесамоцвітна сировина.
Колектив підприємства успішно працює над розширенням МСБ регіону й України в цілому.
Підприємством виконується ряд тематичних робіт, цікавих, як для вузького кола фахівців-геологів, так і для широкого кола працівників інших професій. Уже сьогодні підприємство може запропонувати інвесторам для подальшого вивчення та розробки цілу низку родовищ та перспективних площ таких корисних копалин, як:
- ільменітові руди;
- каоліни первинні;
- вогнетривкі глини;
- облицювальні граніти;
- скляні піски;
- сапропелі;
- польовошпатова сировина.
      Взв’язку з питаннями енергетичної безпеки, що постали перед Україною останнім часом, КП «Південукргеологія» значну увагу приділяє вивченню родовищ твердих горючих корисних копалин (буре та кам’яне вугілля, торф), які, без сумніву, можуть зменшити залежність від імпортних енергоносіїв.
Також на підприємстві виконується складання проектно-кошторисної документації, звітів, техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій і підрахунок запасів корисних копалин та їх захист в ДКЗ України.
Значне місце у геологорозвідувальному комплексі робіт КП "Південукргеологія" займають гідрогеологічні, інженерно-геологічні та екологічні дослідження. Гідрогеологічні роботи спрямовані на забезпечення потреб населення, промисловості та сільського господарства у воді, контроль та прогнозування змін геологічного середовища з метою його охорони та раціонального використання ресурсів. Підприємством виконується комплексна оцінка сучасного стану підземних вод для господарчо-питного та технічного водокористування, систематизація прогнозних ресурсів підземних вод. Ведеться облік розвіданих та затверджених експлуатаційних запасів підземних вод у межах гідрогеологічних басейнів районів для вирішення питань перспективності використання підземних вод, а також проводиться оцінка стану та використання підземних вод на родовищах та водозаборах.
За останні роки, завдяки роботам з пошуків прісних підземних вод питною водою було забезпечено близько 100 населених пунктів. Мешканці багатьох селищ Запорізької області, що історично вважались безводними, висловлюють свою подяку підприємству за те, що до них в оселі прийшла вода.
Також проведено значний комплекс робіт по оцінці експлуатаційних запасів мінеральних вод. В ДКЗ України затверджені запаси мінеральних вод "Дніпропетровська", "Петриківська", Азовської ділянки мінеральних вод, пивзаводу "Рогань" та інші.
Територія діяльності підприємства охоплює техногенно-навантажені регіони України, де в результаті негативного впливу на довкілля відбуваються значні зміни геологічного середовища. Активізуються екзогенні геологічні процеси. Все більші території охоплює процес підтоплення. У районах шахтного вуглевидобутку відмічено осідання земної поверхні. Підтоплення і водо- насичення грунтів активізує зсуви, збільшує площі просідання лесових ґрунтів. Контроль та прогноз зміни геологічного середовища для його охорони та раціонального використання ресурсів передбачається в роботах підприємства з "Моніторингу геологічного середовища".
Виконання всіх геологічних задач, які стоять перед підприємством здійснюється за допомогою потужного парку бурових верстатів різного призначення від легких пересувних станків для буріння неглибоких свердловин до 50 метрів і до потужних верстатів для буріння до глибини 2000 м.
Об'єктами досліджень є проби гірських порід, твердих негорючих та горючих корисних копалин, техногенних об'єктів довкілля, проби підземних та поверхневих вод.
Невід’ємною складовою частиною геологорозвідувальних робіт є лабораторна служба, яка входить до складу підприємства з моменту його заснування. Центральна лабораторія підприємства виконує повний комплекс досліджень з використанням інструментальних методів (спектрофотометрії, атомної емісії та атомної абсорбції, спектрохімії, хроматографії) необхідних при виконанні геологорозвідувальних робіт.
Сьогодні КП «Південукргеологія» - це колектив висококваліфікованих інженерів, техніків та робітників багатьох професій, який самовіддано працює над виконанням всіх завдань, поставлених перед ним державними програмами розвитку мінерально-сировинної бази, вносячи суттєвий вклад в перетворення Дніпрово-Донецького регіону в один із самих розвинутих гірничопромислових регіонів України.
На сьогодні в структуру КП «Південукргеологія» входять наступні структурні підрозділи: 
-    КГЕ «Кривбасгеологія», місце базування м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;
-    Білозірська КГЕ, місце базування, смт.Михайлівка Запорізької області;
-    Приазовська КГЕ, місце базування м.Волноваха Донецької області;
-    Харківська КГЕ, місце базувавння м.Харків;
-    Кременчуцька КГЕ, місце базування, с.Галещина Полтавської області;
-    Придніпровська ГГП, місце базування м.Павлоград Дніпропетровської області;
-    Бердянський ГГЗ, місце базування м.Бердянськ Запорізької області;
-    Регіональний центр геологічних досліджень, місце базування м.Дніпропетровськ.

Перелік робіт, що виконаються підприємством:

-    Проведення всього комплексу робіт пов'язаних з проектуванням, бурінням і ремонтом свердловин різного цільового призначення (геологорозвідувальні, гідрогеологічні, інженерні, експлуатаційні, технічні та ін.);
-    Комплекс робіт з пошуків, розвідки та промислової оцінки родовищ корисних копалин;
-    Облік та аналіз запасів усіх видів корисних копалин;
-    Виконання робіт з проектування, будівництва та ремонту водозаборів, прокладання зовнішніх комунікацій;
-    Організація і виконання геологічного, топографо-геодезичного, геофізичного, геолого-хімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-екологічного вивчення території;
-    Виконання спеціальних, проектних будівельних і бурових робіт з обладнання, буріння та тампонажу свердловин;
-    Виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для об'єктів енергетики, зв'язку, газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, об'єктів цивільного будівництва та ін.;
-    Всі види геологічних вишукувань;
-    Розробка та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації, звітів по об'єктах, а також техніко-економічного обґрунтування окремих об'єктів геологорозвідувальних робіт;
-    Підготовка матеріалів та участь у передачі родовищ корисних копалин до промислового освоєння, а також матеріалів з видачі ліцензій підприємствам, організаціям і відомствам на геологічне вивчення надр і видобуток корисних копалин;
-    Виконання еколого-геологічних досліджень пов'язаних з оцінкою родовищ корисних копалин, визначення потреб регіонів у мінеральній сировині місцевого значення;
-    Вивчення, оцінка і прогнозування підтоплених ділянок, зсувних, карстових явищ і техногенних утворень і ін.