Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору

Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору вітчизняних юридичних осіб, що проводять діяльність з геологічного вивчення надр, для створення за участю Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» господарського товариства для укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська, разом із переможцем конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1297 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська».

Державною службою геології та надр України було зареєстровано чотири заяви на участь у конкурсному відборі, а саме від:

1)    Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-Вугілля»;
2)    Товариства з обмеженою відповідальністю «Петро-Консалтінг»;
3)    Приватного акціонерного товариства «Природні ресурси» та
4)    Товариства з обмеженою відповідальністю «СПК-Геосервіс».

Результати перевірки заяв учасників на відповідність встановленим до пакету документів вимогам, визначеним умовами конкурсного відбору, викладені в таблиці № 1.

У результаті подання ТОВ «Петро-Консалтінг» довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, підписаної керівником товариства, замість довідки встановленого зразка, що видається органами Міністерства юстиції, заява ТОВ «Петро-Консалтінг» була відхилена та знята з розгляду.

У результаті розгляду заяв чотирьох учасників за критеріями, визначеними п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1297 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська», було встановлено:

КРІТЕРІЙ 1.    «Наявність досвіду виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема, зазначених робіт, виконаних спільно із міжнародними нафтогазовими компаніями або за договорами з такими компаніями»

Згідно з умовами конкурсного відбору заяви учасників повинні містити: відомості про наявність у юридичної особи власного досвіду роботи з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, а також відомості про виконані юридичною особою та оплачені договори та/або спільно проведені роботи у сфері робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу із міжнародними компаніями нафтогазової промисловості із зазначенням контрагентів та/або партнерів.

ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» заявляють про наявність власного досвіду робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема, виконаних спільно з міжнародними нафтогазовими компаніями, та посилаються на договірні відносини з ТОВ «НРК-Технологія» (РФ, м. Москва). 

Предметом договору між ТОВ «Оберон-Вугілля» (замовник) та ТОВ «НРК-Технологія» (виконавець) є надання виконавцем консалтингових послуг замовнику. Відповідно до додатку до договору (заявка від 20.01.2011 року) ТОВ «Оберон-Вугілля» замовило у ТОВ «НРК-Технологія» проведення геолого-економічної оцінки ділянок нетрадиційного газу по пріоритетних ділянках Дніпровсько-Донецької западини на 16,5 тис. доларів США.

Предметом договору між ПрАТ «Природні ресурси» (замовник) та ТОВ «НРК-Технологія» (виконавець) є надання виконавцем консалтингових послуг замовнику. Відповідно до додатку до договору (заявка від 20.01.2011 року) ПрАТ «Природні ресурси» замовило у ТОВ «НРК-Технологія» геолого-економічну оцінку ділянок нетрадиційного газу по пріоритетних ділянках Дніпровсько-Донецької западини на 16,5 тис. доларів США.

ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» не надали інформації про власний досвід проведення робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу зазначеними учасниками.

ТОВ «СПК-Геосервіс» протягом останніх двох років на замовлення міжнародних нафтогазових компаній, які мають практичний досвід пошуку та розвідки нетрадиційного газу, в тому числі Total (Тоталь) та двох інших компаній5, які входять в першу десятку міжнародних нафтогазових компаній по рівню капіталізації, виконало ряд геологорозвідувальних та науково-дослідних проектів з проблем пошуку родовищ нетрадиційного газу в західних та східних регіонах України. Загальна сума контрактів ТОВ «СПК-Геосервіс» із міжнародними нафтогазовими компаніями протягом останніх двох років по геологорозвідувальним та науково-дослідним роботам щодо газу центрально-басейнового типу, газу сланцевих товщ, газу (метану) вугільних родовищ становить близько 11 млн. грн. 

Геологорозвідувальні та науково-дослідні проекти з проблем пошуку родовищ нетрадиційного газу (газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу) на Волино-Поділлі, Дніпровсько-Донецькій западині, північних і західних окраїнах Донбасу, що виконувались ТОВ «СПК-Геосервіс» включали в себе польові геологічні дослідження, геохімічний аналіз зразків гірських порід, регіональні дослідження тектонічної еволюції, палеогеографічних умов осадконакопичення, визначення тектонічних зон та стратиграфічних інтервалів розрізу, які є найбільш сприятливими для пошуку родовищ нетрадиційного газу, розробку програм геологорозвідувальних робіт.5

5 Через жорсткі умови конфіденційності, передбачені укладеними договорами, ТОВ «СПК-Геосервіс» не може розкрити найменування контрагентів, предмет досліджень та проведених робіт, а також інші умови договорів.

КРІТЕРІЙ 2.    «Рівень кваліфікації персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та залучається до виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу»

Згідно з умовами конкурсного відбору заяви учасників повинні містити відомості про кваліфікацію персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та має досвід виконання геологорозвідувальних робіт щодо газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, в тому числі резюме співробітників із зазначенням їх кваліфікації та отриманого досвіду.

відомості про персонал ТОВ «Оберон-Вугілля» [105.6 Kb] (cкачувань: 27),
відомості про персонал ПрАТ «Природні ресурси» [144.25 Kb] (cкачувань: 37),
відомості про персонал ТОВ «СПК-Геосервіс» [629.76 Kb] (cкачувань: 38).

КРІТЕРІЙ 3.    «Пропозиції щодо частки юридичної особи в статутному капіталі господарського товариства, яка не може перевищувати п’ятдесят відсотків»

Пропозиції учасників конкурсного відбору щодо своєї частки та частки НАК «Надра України» в статутному капіталі господарського товариства для участі в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська, наведені в таблиці №2.
Основні положення конкурсних пропозицій  та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору

КРІТЕРІЙ 4. «Пропозиції щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська, без використання бюджетних коштів»

ТОВ «Оберон-Вугілля» запропонувало вирішення питань фінансування потреб господарського товариства, створеного разом з НАК «Надра України», на засадах другого учасника. Джерелом фінансування ТОВ «Оберон-Вугілля» зазначило власні кошти та, за потреби, кошти, залучені від фінансових установ, додавши до заяви лист ПАТ «Альфа банк» щодо готовності надати ТОВ «Оберон-Вугілля» кредитну лінію для виконання ним зобов’язань щодо фінансування інвестиційних витрат товариства.

ПрАТ «Природні ресурси» запропонувало вирішення питань фінансування потреб господарського товариства, створеного разом з НАК «Надра України», на засадах другого учасника. Джерелом фінансування ПрАТ «Природні ресурси» зазначило власні кошти та, за потреби, кошти, залучені від фінансових установ, додавши до заяви лист ПАТ «Альфа банк» щодо готовності надати ПрАТ «Природні ресурси» кредитну лінію для виконання ним зобов’язань щодо фінансування інвестиційних витрат товариства.

ТОВ «СПК-Геосервіс» взяло на себе зобов’язання забезпечити 100 % фінансування господарського товариства, що буде створене разом з НАК «Надра України», для виконання робіт за угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська, щонайменше до затвердження запасів Державній комісії України по запасах корисних копалин та отримання результатів аудиту запасів обраною на конкурсних засадах міжнародною аудиторською компанією. Після цього фахівці ТОВ «СПК-Геосервіс» забезпечать залучення фінансових ресурсів для промислової розробки ділянки створеним господарським товариством.

При цьому ТОВ «СПК-Геосервіс» взяло на себе зобов’язання, що у випадку невиконання своїх зобов’язань щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська, без використання бюджетних коштів, передбачених заявою, ТОВ «СПК-Геосервіс» відступить свою частку у створеному господарському товаристві НАК «Надра України».

КРІТЕРІЙ 5.    «Відсутність податкових та інших кредиторських зобов’язань»
 

У результаті оцінки наданих документів та інформації встановлено, що жоден з учасників не має заборгованостей зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами Державної податкової інспекції, а також простроченої кредиторської заборгованості. Всі учасники мають поточні кредиторські зобов’язання. Довгострокові зобов’язання ТОВ «Оберон-Вугілля» на кінець 2011 року становили 10 тис. грн. та є позикою від засновника з терміном погашення 07.04.2014 р. Довгострокові зобов’язання ПрАТ «Природні ресурси» на кінець 2011 року становили 14 755 тис. грн. та складаються з позики від засновника з терміном погашення 27.08.2013 р. в розмірі 564 тис. грн. та 14 191 тис. грн. відстрочених податкових зобов’язань.

КРІТЕРІЙ 6.    «Провадження діяльності з геологічного вивчення надр не менше трьох років»

Умовами конкурсного відбору було передбачено, що заява учасника має містити детальні відомості про власників (учасників, акціонерів), які прямо або опосередковано (включаючи кінцевих бенефіціарів) володіють будь-якими частками (акціями) в статутному капіталі юридичної особи — учасника конкурсного відбору із зазначенням країни реєстрації кожного з них. Відповідно до наданої інформації, встановлено:

Власниками (учасниками) ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» є дві офшорні компанії Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед (Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited) та Гео-Альянс Ойл-Гас Уан Лімітед (Geo-Alliance Oil-Gas One Limited), створені за законодавством Республіки Кіпр. Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед на 100% володіє компанією Гео-Альянс Ойл-Гас Уан Лімітед. Акціонерами Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед є 7 офшорних компаній, створених за законодавством Республіки Кіпр, Співдружності Багамських островів, Британських Віргінських Островів та Незалежної Держави Самоа. Відповідно до отриманих конкурсних заяв 100% часток ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» опосередковано належать дискреційним трастам, що створені та діють відповідно до законодавства острова Мен.

Засновниками та власниками ТОВ «СПК-Геосірвіс» є фізичні особи - резиденти України, які безпосередньо працюють у товаристві та виконують роботи з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу: Стовба С.М. – директор з наукової роботи, Попадюк І.В. – головний геолог та Хрящевська О.І. – заступник головного геолога.