Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору

Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору вітчизняних юридичних осіб, що проводять діяльність з геологічного вивчення надр, для створення за участю Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія „Надра України“ господарського товариства для укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, разом із переможцем конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1298 „Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська“. 

Державною службою геології та надр України було зареєстровано п’ять заяв на участь у конкурсному відборі, а саме від: 

1) Товариства з обмеженою відповідальністю „Оберон-Вугілля“; 
2) Товариства з обмеженою відповідальністю „Петро-Консалтінг“; 
3) Приватного акціонерного товариства „Природні ресурси“; 
4) Товариства з обмеженою відповідальністю «СПК-Геосервіс» та
5) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна».

Результати перевірки заяв учасників на відповідність встановленим до пакету документів вимогам, визначеним умовами конкурсного відбору, викладені в таблиці № 1.

Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору

У результаті подання ТОВ «Петро-Консалтінг» довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, підписаної керівником товариства, замість довідки встановленого зразка, що видається органами Міністерства юстиції, заява ТОВ «Петро-Консалтінг» була відхилена та знята з розгляду.

У результаті розгляду заяв чотирьох учасників за критеріями, визначеними п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1298 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська», було встановлено: 

КРІТЕРІЙ 1. «Наявність досвіду виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема, зазначених робіт, виконаних спільно із міжнародними нафтогазовими компаніями або за договорами з такими компаніями»

Згідно з умовами конкурсного відбору заяви учасників повинні містити: відомості про наявність у юридичної особи власного досвіду роботи з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, а також відомості про виконані юридичною особою та оплачені договори та/або спільно проведені роботи у сфері робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу із міжнародними компаніями нафтогазової промисловості із зазначенням контрагентів та/або партнерів;

ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» заявляють про наявність власного досвіду робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема, виконаних спільно з міжнародними нафтогазовими компаніями, та посилаються на договірні відносини з ТОВ «НРК-Технологія» (РФ, м. Москва). 

Предметом договору між ТОВ «Оберон-Вугілля» (замовник) та ТОВ «НРК-Технологія» (виконавець) є надання виконавцем консалтингових послуг замовнику. Відповідно до додатку до договору (заявка від 20.01.2011 року) ТОВ «Оберон-Вугілля» замовило у ТОВ «НРК-Технологія» проведення геолого-економічної оцінки ділянок нетрадиційного газу по пріоритетних ділянках Дніпровсько-Донецької западини на 16,5 тис. доларів США.

Предметом договору між ПрАТ «Природні ресурси» (замовник) та ТОВ «НРК-Технологія» (виконавець) є надання виконавцем консалтингових послуг замовнику. Відповідно до додатку до договору (заявка від 20.01.2011 року) ПрАТ «Природні ресурси» замовило у ТОВ «НРК-Технологія» геолого-економічну оцінку ділянок нетрадиційного газу по пріоритетних ділянках Дніпровсько-Донецької западини на 16,5 тис. доларів США.

ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» не надали інформації про власний досвід проведення робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу зазначеними учасниками. 

ТОВ «СПК-Геосервіс» протягом останніх двох років на замовлення міжнародних нафтогазових компаній, які мають практичний досвід пошуку та розвідки нетрадиційного газу, в тому числі Total (Тоталь) та двох інших компаній6, які входять в першу десятку міжнародних нафтогазових компаній по рівню капіталізації, виконало ряд геологорозвідувальних та науково-дослідних проектів з проблем пошуку родовищ нетрадиційного газу в західних та східних регіонах України. Загальна сума контрактів ТОВ «СПК-Геосервіс» із міжнародними нафтогазовими компаніями протягом останніх двох років по геологорозвідувальним та науково-дослідним роботам щодо газу центрально-басейнового типу, газу сланцевих товщ, газу (метану) вугільних родовищ становить близько 11 млн. грн. 

Геологорозвідувальні та науково-дослідні проекти з проблем пошуку родовищ нетрадиційного газу (газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу) на Волино-Поділлі, Дніпровсько-Донецькій западині, північних і західних окраїнах Донбасу, що виконувались ТОВ «СПК-Геосервіс» включали в себе польові геологічні дослідження, геохімічний аналіз зразків гірських порід, регіональні дослідження тектонічної еволюції, палеогеографічних умов осадконакопичення, визначення тектонічних зон та стратиграфічних інтервалів розрізу, які є найбільш сприятливими для пошуку родовищ нетрадиційного газу, розробку програм геологорозвідувальних робіт.6

6 Через жорсткі умови конфіденційності, передбачені укладеними договорами, ТОВ «СПК-Геосервіс» не може розкрити найменування контрагентів, предмет досліджень та проведених робіт, а також інші умови договорів.

ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» у своїй заяві зазначило, що з моменту створення товариство приступило до геологічного вивчення газу сланцевих товщ і газу центрально-басейнового типу. Було зібрано і проаналізовано геологічну документацію, що міститься в фондах геологічної інформації України та дозволена до вивчення. Побудовано геологічні моделі осадових басейнів, перспективних на пошук газу сланцевих товщ і газу центрально-басейнового типу. Здійснено оцінку ресурсів нетрадиційного газу у різних осадових басейнах. Проведено порівняння геологічних особливостей нетрадиційних ресурсів газу України зі світовими аналогами, перш за все з нетрадиційними родовищами США, які мають досвід розробки. Зроблено висновок про високий потенціал нетрадиційних ресурсів вуглеводнів України.

ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» були укладені договори, виконані та оплачені роботи зі збору геолого-геофізичної інформації по осадових нафтогазоносних басейнах України і Донецького вугільного басейну з державними підприємствами ДРГП «Донецькгеологія» і Геоінформ (геологічні фонди). З контрагентами – нерезидентами України всі договори укладались від імені інших видобувних підприємств та головної компанії групи ТНК-ВР. 

КРІТЕРІЙ 2. «Рівень кваліфікації персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та залучається до виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу»
Згідно з умовами конкурсного відбору заяви учасників повинні містити відомості про кваліфікацію персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та має досвід виконання геологорозвідувальних робіт щодо газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, в тому числі резюме співробітників із зазначенням їх кваліфікації та отриманого досвіду.

відомості про персонал ТОВ «Оберон-Вугілля» [105.6 Kb] (cкачувань: 20), 
відомості про персонал ПрАТ «Природні ресурси» [144.25 Kb] (cкачувань: 23), 
відомості про персонал ТОВ «СПК-Геосервіс» [629.76 Kb] (cкачувань: 27), 
відомості про персонал ТОВ «ТНК-ВР розвідка та видобування Україна» [91.92 Kb] (cкачувань: 23)

КРІТЕРІЙ 3. «Пропозиції щодо частки юридичної особи в статутному капіталі господарського товариства, яка не може перевищувати п’ятдесят відсотків»

Пропозиції учасників конкурсного відбору щодо своєї частки та частки НАК «Надра України» в статутному капіталі господарського товариства для участі в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, наведені в таблиці №2.
Основні положення конкурсних пропозицій та відомості згідно з заявами учасників конкурсного відбору

КРІТЕРІЙ 4. «Пропозиції щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, без використання бюджетних коштів»

ТОВ «Оберон-Вугілля» запропонувало вирішення питань фінансування потреб господарського товариства, створеного разом з НАК «Надра України», на засадах другого учасника. Джерелом фінансування ТОВ «Оберон-Вугілля» зазначило власні кошти та, за потреби, кошти, залучені від фінансових установ, додавши до заяви лист ПАТ «Альфа банк» щодо готовності надати ТОВ «Оберон-Вугілля» кредитну лінію для виконання ним зобов’язань щодо фінансування інвестиційних витрат товариства.

ПрАТ «Природні ресурси» також запропонувало вирішення питань фінансування потреб господарського товариства, створеного разом з НАК «Надра України», на засадах другого учасника. Джерелом фінансування ПрАТ «Природні ресурси» зазначило власні кошти та, за потреби, кошти, залучені від фінансових установ, додавши до заяви лист ПАТ «Альфа банк» щодо готовності надати ПрАТ «Природні ресурси» кредитну лінію для виконання ним зобов’язань щодо фінансування інвестиційних витрат товариства.

ТОВ «СПК-Геосервіс» взяло на себе зобов’язання забезпечити 100% фінансування господарського товариства, що буде створене разом з НАК «Надра України», для виконання робіт за угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, щонайменше до затвердження запасів Державній комісії України по запасах корисних копалин та отримання результатів аудиту запасів обраною на конкурсних засадах міжнародною аудиторською компанією. Після цього фахівці ТОВ «СПК-Геосервіс» забезпечать залучення фінансових ресурсів для промислової розробки ділянки створеним господарським товариством.

При цьому ТОВ «СПК-Геосервіс» взяло на себе зобов’язання, що у випадку невиконання своїх зобов’язань щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства в угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, без використання бюджетних коштів, передбачених заявою, ТОВ «СПК-Геосервіс» відступить свою частку у створеному господарському товаристві НАК «Надра України».

ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» у своїй заяві зазначило, що фінансування господарської діяльності товариства, створеного разом з НАК «Надра України», буде здійснюватись повністю за рахунок коштів ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна», які будуть вноситись як статутний капітал. У той же час згідно з наданою бухгалтерською звітністю ТОВ «ТНК-ВР розвідка та видобування Україна» протягом 2011 року не здійснювало господарської діяльності та закінчило 2011 рік зі збитком у 5,12 млн. грн. ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» у своїй заяві заявило, що всі необхідні товариству фінансові, матеріальні, технологічні та адміністративні ресурси, будуть надані Групою компаній ТНК-ВР7, включаючи головну компанію «ТНК-ВР Холдинг». У тому числі заявою передбачено, що частка витрат, яка припадає на НАК «Надра України», також буде фінансуватися з боку ТНК-ВР, за умови забезпечення повернення грошових коштів ТНК-ВР на етапі промислового видобутку вуглеводнів з мінімальною прибутковістю на рівні 15%.7

7 Проте, в заяві відсутні листи або будь-які інші документи від головної компанії або будь-якої іншої компанії групи ТНК-ВР про надання ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» необхідних товариству фінансових, матеріальних, технологічних та адміністративних ресурсів.

КРІТЕРІЙ 5. «Відсутність податкових та інших кредиторських зобов’язань»

У результаті оцінки наданих документів та інформації встановлено, що жоден з учасників не має заборгованостей зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами Державної податкової інспекції, а також простроченої кредиторської заборгованості. Всі учасники мають поточні кредиторські зобов’язання. Довгострокові зобов’язання ТОВ «Оберон-Вугілля» на кінець 2011 року становили 10 тис. грн. та є позикою від засновника з терміном погашення 07.04.2014 р. Довгострокові зобов’язання ПрАТ «Природні ресурси» на кінець 2011 року становили 14 755 тис. грн. та складаються з позики від засновника з терміном погашення 27.08.2013 р. в розмірі 564 тис. грн. та 14 191 тис. грн. відстрочених податкових зобов’язань.

КРІТЕРІЙ 6. «Провадження діяльності з геологічного вивчення надр не менше трьох років»

Враховуючи дані таблиці №4, ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» не відповідає встановленому критерію.

Умовами конкурсного відбору було передбачено, що заява учасника має містити детальні відомості про власників (учасників, акціонерів), які прямо або опосередковано (включаючи кінцевих бенефіціарів) володіють будь-якими частками (акціями) в статутному капіталі юридичної особи — учасника конкурсного відбору із зазначенням країни реєстрації кожного з них. Відповідно до наданої інформації, встановлено:

Власниками (учасниками) ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» є дві офшорні компанії Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед (Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited) та Гео-Альянс Ойл-Гас Уан Лімітед (Geo-Alliance Oil-Gas One Limited), створені за законодавством Республіки Кіпр. Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед на 100% володіє компанією Гео-Альянс Ойл-Гас Уан Лімітед. Акціонерами Гео-Альянс Ойл-Гас Паблік Лімітед є 7 офшорних компаній, створених за законодавством Республіки Кіпр, Співдружності Багамських островів, Британських Віргінських Островів та Незалежної Держави Самоа. Відповідно до отриманих конкурсних заяв 100% часток ТОВ «Оберон-Вугілля» та ПрАТ «Природні ресурси» опосередковано належать дискреційним трастам, що створені та діють відповідно до законодавства острова Мен.

Засновниками та власниками ТОВ «СПК-Геосірвіс» є фізичні особи — резиденти України, які безпосередньо працюють у товаристві та виконують роботи з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу: Стовба С.М. – директор з наукової роботи, Попадюк І.В. – головний геолог та Хрящевська О.І. – заступник головного геолога.

Єдиним учасником ТОВ «ТНК-ВР Розвідка та Видобування Україна» є компанія Sureteck Limited, створена за законодавством Республіки Кіпр, 100% акцій якої, в свою чергу, належать TNK-BP International Limited (Британські Віргінські острови). У свою чергу 100% акцій TNK-BP International Limited належать компанії TNK Industrial Holdings Limited (Британські Віргінські острови), а 100% акцій компанії TNK Industrial Holdings Limited належать TNK-BP Limited (Британські Віргінські острови). Акціонерами TNK-BP Limited є Alfa Petroleum Holdings Limited (Британські Віргінські острови), OGIP Ventures Ltd. (Британські Віргінські острови) та BP Russian Investments Ltd. (Велика Британія).

Alfa Petroleum Holdings Limited належить на 100% Alfa Finance Holdings S.A. (Британські Віргінські острови). Згідно з заявою Акціонерами Alfa Finance Holdings S.A. є 6 компаній, серед яких Bardsley Investment Corp. (Британські Віргінські острови), Cotesmore Holdings Ltd. (Багами), Laketown Services Ltd. (острів Мен), Dendar Investment Fund Limited (Гібралтар) та ще 2 компанії, яким спільно належить менше 10% акцій Alfa Finance Holdings S.A. М.Фрідман, Г. Хан та О. Кузмічев спільно контролюють 100% рішень, що приймаються компаніями Bardsley Investment Corp., Cotesmore Holdings Ltd. Та Laketown Services Ltd. 100% рішень, що приймаються компанією Dendar Investment Fund Limited, контролює П.Авен.

Реєстр акціонерів OGIP Ventures Ltd. (Британські Віргінські острови) включає 3 акціонерів: Renova Oil & Gas Ltd. (Багами, кінцевий бенефіціар – В.Вексельберг), AI Petroleum Holdings LLC (штат Делавер, США, одноосібний контролюючий бенефіціарний власник – Л.Блаватнік).
BP Russian Investments Ltd. належить на 100% BP International Limited (Велика Британія), яка в свою чергу повністю контролюється BP p.l.с., публічною компанією, створеною за законодавством Великої Британії. Кінцеві власники пакетів акцій не зазначені.