Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство

Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство засноване у 1938 році.
Територія діяльності Причорномор ДРГП охоплює Одеську, Миколаївську та Херсонську області (більш 14 % території України), а також акваторії Чорного та Азовського морів.
За період діяльності Причорномор ДРГП розвідані експлуатаційні запаси нерудних корисних копалин, питних та мінеральних вод. На зазначеній площі виконані комплексні геологічні, гідрогеологічні та інженерно геологічні зйомки масштабів 1:200 000; 1 : 500 000.
На сьогодні Причорномор ДРГП являє собою сучасне підприємство, має значний інтелектуальний та виробничий потенціал, що дозволяє вирішувати широкий спектр задач по вивченню надр регіона.
У сучасній структурі підприємством виділяються чотири основних напрямків геологорозвідувальних робіт:
-    Пошуки та розвідка корисних копалин;
-    Різномасштабні регіональні геологозйомочні роботи на суші;
-    Гідрогеологічні, інженерно-геологічні роботи та еколого-геологічні дослідження;
-    Морські геолого-геофізичні роботи у межах Азово-Чорноморського регіона.
Останній напрямок є унікальним та специфічним, що виділяє Причорномор ДРГП серед аналогічних підприємств, так як воно має на своєму балансі три науково-дослідні судна з борту яких виконується певний обсяг геофізичних досліджень на шельфі Чорного та Азовського морів.