Щодо порядку розвідки та експлуатації родовищ сланцевого газу

Разведка сланцевых месторождений на Украине: чем недовольны граждане
Deutsche Welle, 04.05.12
Жители Львовской области готовятся выступить с протестами против добычи углеводородов на Олесском участке.
В последнее время Украина усиленно пытается преодолеть энергетическую зависимость от России, в том числе стремясь разрабатывать собственные газовые месторождения. Согласно прогнозам, в сланцевых пластах на двух основных участках - на западе и востоке страны - залегает около 7 триллионов кубометров газа.
Однако жителей областей, в которых находятся сланцевые месторождения, больше интересует не энергетическая независимость от России, а согласование решений, принимаемых Правительством страны, с областными администрациями. Граждане возмущены тем, что все вопросы, связанные с разведкой месторождений и их освоением, решают без их участия…. Еще в ноябре 2011 года Парламент Украины внес в закон "О соглашениях о разделе продукции" изменения, которые позволяют Правительству разрешать разработку месторождений в обход местных властей. В регионах эти изменения расценили как реакцию депутатов Верховной Рады на отказ Львовского областного совета включить Олесский участок в перечень объектов и территорий, которые могут быть переданы инвесторам в соответствии с соглашением о разделе продукции. Местные власти так и не получили четких заверений в том, что победители тендера позаботятся об экологических стандартах, утверждает юрист Д.Скрыльников из львовской организации "Бюро экологических расследований". Он сетует на то, что местных жителей отстранили от принятия решений….

Реагування органу влади на проблему:

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» (надалі – Закон про УРП) спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на засадах, визначених угодами про розподіл продукції. Закон про УРП регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, та визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції, які укладаються між Державою Україна в особі Кабінету Міністрів України та інвестором (інвесторами) за результатами відкритого конкурсу на конкурентних засадах.

Відповідно до статті 11 Закону про УРП, проект угоди про розподіл продукції підлягає обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства та має бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування. 

В Україні геологорозвідувальні роботи, спрямовані на сланцевий газ, до цього часу не проводились. Разом з тим при проведенні геологорозвідувальних робіт на традиційні вуглеводні в межах Волино-Подільської нафтогазоносної області свердловинами були розкриті сланцеві товщі. Слід зазначити, що територія пошуків сланцевого газу в Польщі межує з Волино-Поділлям, де аналогічні відклади знаходяться в подібних умовах, а наявність чорних сланців у вигляді як окремих прошарків, так і пачок встановлено від верхнього протерозою до кайнозою. Це дає підстави прогнозувати в межах Олеської ділянки значні ресурси сланцевого газу. 

З метою забезпечення енергетичної незалежності економіки держави та підвищення соціальних стандартів життя населення Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону про УРП ухвалено відповідне рішення (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1297 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська»). Таким чином, Урядом України на конкурентних засадах буде визначено переможця конкурсу, який за власні кошти та на власний ризик буде провадити геологічне вивчення Олеської ділянки надр, а у випадку позитивних результатів приступить до промислового видобутку сланцевого газу. 

Відповідно до умов конкурсу, переможець повинен мати досвід геологічного вивчення та видобутку сланцевого газу, володіти новітніми технологіями його розробки та запропонувати найкращі умови щодо геологічного вивчення ділянки Олеська. Крім того, повинен гарантувати: екологічну безпеку надр та навколишнього середовища; фінансування передбачених угодою робіт, в тому числі з метою забезпечення розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури; працевлаштування та навчання місцевих працівників.

Переможець конкурсу розробляє проект угоди про розподіл вуглеводнів із дотриманням вимог Закону про УРП та з урахуванням власних пропозицій, на підставі яких його було оголошено переможцем конкурсу. У проекті Угоди поряд з іншим повинна бути передбачена оцінка інвестором рівня забруднення ділянки надр та довкілля на момент укладення Угоди та обсяги і строки виконання природоохоронних заходів щодо недопущення погіршення екологічного стану середовища в процесі робіт на ділянці надр. 

Слід також зазначити, що, відповідно до умов конкурсу, перші п’ять років компанія буде здійснювати геологічне вивчення Олеської ділянки надр з метою пошуку сланців, придатних для видобутку сланцевого газу, а також оцінки його запасів та визначення економічної доцільності його видобутку. І тільки у випадку позитивних результатів компанія приступить до промислового видобутку. При цьому ділянки промислового видобутку сланцевого газу будуть сконцентровані в межах декількох сотень гектарів.

Згідно з існуючою практикою виділяються два основних напрямки екологічних ризиків. Перший стосується збереження земельного фонду в межах ділянки надр, наданої у користування. При реалізації проектів вивчення та видобування газу з нетрадиційних джерел особлива увага приділяється скороченню обсягу земельних ділянок для розробки. У світовій практиці це досягається завдяки кущовому бурінню кількох свердловин із однієї точки. На сьогоднішній день провідні компанії бурять до 25-28 свердловин з однієї ділянки загальною площею не більше ніж 1-1,5 гектара. Застосування світових досягнень при розробці Олеської площі дозволить зменшити обсяги земельних ділянок для потреб промислового буріння до кількох сотень гектарів.

Другий напрямок екологічних ризиків стосується збереження водного фонду. Тут виділяються два основних аспекти: 

- захист ґрунтових та поверхневих вод від реагентів, що використовуються для гідророзриву пласта, безпосередньо зі свердловин під час проходу розчину під тиском, особливо на рівні водоносного горизонту, а також під час проведення самого гідророзриву;

- зменшення обсягів води, необхідної для здійснення повного циклу видобутку сланцевого газу.
Вирішення зазначених проблем забезпечується, з одного боку, досконалими, перевіреними на практиці технологіями і досвідом роботи компаній з видобутку сланцевого газу в США та Канаді, з іншого боку - постійним наглядом за веденням робіт з боку державних контролюючих органів екологічного та гірничого нагляду, а також активною позицією місцевих громад. Тільки спільними зусиллями можливо наростити видобуток власного газу, що дозволить підвищити соціальні стандарти життя населення без завдання шкоди довкіллю.

Детальні техніко-економічні обґрунтування умов видобутку сланцевого газу, а також заходи з охорони навколишнього природного середовища та забезпечення розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури будуть викладені інвестором у проекті Угоди, який буде надіслано на узгодження місцевим органам влади.