Стосовно публікації Дмитра Ряснова

Державною службою геології та надр України 13.06.2014 заплановано провести аукціон, на якому пропонується виставити на продаж право на користування 16 ділянками надр, з-поміж яких, зокрема, є лише 3 ділянки нафтогазоносних надр, 1 ділянка надр із запасами газу центрально-басейнового типу та 2 ділянки надр із запасами газу (метану) вугільних родовищ.

Щодо виставлення на аукціон 45 перспективних ділянок зазначаємо, що рішенням наради, проведеної 05.05.2014 під головуванням Прем’єр-міністра України, було доручено провести аналіз 23 нафтогазоносних ділянок надр, які запропоновані Міненерговугілля України до надання у користування. Таким чином, інформація щодо вищезгаданої кількості виставлених на аукціон ділянок є передчасною.

Слід зауважити, що Котелевське і Березівське родовища знаходяться за межами Філенківсько-Черняхівської площі, розташованої у Полтавській та Харківській областях, спеціальний дозвіл на користування надрами якою передбачається виставити на аукціон з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

Прогнозні ресурси вуглеводнів Філенківсько-Черняхівської площі визначено на два порядки меншими у порівнянні з Котелевським і Березівським газоконденсатними родовищами.

Щодо прогнозних ресурсів газу сланцевих товщ на ділянках Ново-Диканської (Полтавська область), Південно-Зіньківської (Полтавська область), Мажарівської (Харківська область), Вільшанської (Полтавська область) площах, то дійсно на сьогоднішній день відсутній досвід розробки і ресурси оцінені на підставі тільки зарубіжного досвіду.

Разом з тим, науково-виробничий центр "Укрнаукагеоцентр" не виконує геологорозвідувальні роботи з пошуку родовищ газу сланцевих товщ зазначених площ, які б фінансувалися з Державного бюджету України.

Щодо власне надання спеціальних дозволів повідомляємо, що, зокрема, процедура продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони регулюється Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  30 травня 2011 року № 594.

Зазначеним Порядком реалізується державна політика у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, забезпечується виконання Державного бюджету України та наповнення Державного бюджету України від збору за продаж права на користування надрами на аукціоні шляхом проведення торгів.

Зауважуємо, що цей Порядок встановлює прозорий конкурентний механізм з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом забезпечення рівноправних умов участі претендентів у аукціоні, рівності їх прав та можливостей, реалізацію спеціальних дозволів за найкращими цінами попиту.

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедура продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін, в свою чергу, регулюється Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615.

Зазначеним Порядком визначається чітка деталізація порядку діяльності органів виконавчої влади з надання спеціальних дозволів на користування надрами, регламентується прозора процедура прийняття рішень, вичерпний перелік підстав отримання спеціального дозволу на користування надрами, його зупинення та анулювання, та забезпечується належний захист прав надрокористувачів в частині права на отримання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону.