Під егідою Державної служби геології та надр України Державне підприємство “Українська геологічна компанія” здійснює підготовку і друк галузевого наукового журналу “Мінеральні ресурси України”.

Журнал “Мінеральні ресурси України” 1994 року заснувала Державна геологічна служба України. Відтоді й дотепер він виходить друком чотири рази на рік. Починаючи із серпня 2021 року співзасновники журналу – Державне підприємство “Українська геологічна компанія” та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Видання має високий науковий рівень, входить до реєстру наукових фахових видань України в галузі геологічних і технічних наук та поширює науково-геологічну інформацію не лише в Україні, а й у міжнародному інформаційному просторі.

Журнал зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus та в найбільшому агрегаторі наукових ресурсів провідних видавництв світу EBSCO Publishing, Inc. (Massachusetts, USA). Видання входить до міжнародної реферативної бази DOAJ, міжнародного каталогу періодичних видань Ulrichsweb, розміщене на вебплатформі реєстраційної агенції Crossref (видавничий префікс 10.31996).

“Мінеральні ресурси України” – надійне інформаційне джерело, завдяки якому зацікавлені інвестори мають змогу ознайомитися з потенціалом мінерально-сировинної бази.

Перейти до вмісту