Надання власної позиції (згоди/незгоди) на припинення права користування надрами

Державна служба геології та надр України доводить до відома, що Робочою групою з питань надрокористування (протокол від 10.09.2021  № 20-РГ/ 2021) розглянуто питання щодо подальшої дії спеціального дозволу на користування надрами № 4249 від 12.04.2007, наданого Інституту ядерних досліджень Російської академії наук.

 

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

Згідно з частиною другою статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів – у судовому порядку.

 

Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

 

Враховуючи вищезазначене, просимо у 15 денний строк, надати до Держгеонадр власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з спеціальним дозволом на користування надрами № 4249 від 12.04.2007.

Перейти до вмісту