Загальнодержавна програма МСБ

Мінерально-сировинна база – сукупність розвіданих і попередньо оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що може бути застосована в галузях економіки за умови отримання економічної вигоди на рівні, достатньому для провадження розширеного виробництва з метою забезпечення економічної безпеки держави.

З метою забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку, Законом України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI затверджено Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Пріоритетними напрямами розвитку мінерально-сировинної бази є:

  • Паливно-енергетичні ресурси.
  • Металічні корисні копалини.
  • Неметалічні корисні копалини.
  • Геологічні, еколого-геологічні та інші дослідження території України.
Перейти до вмісту