Проведення планових та позапланових перевірок Державною службою геології та надр України

Проведення планових та позапланових перевірок

Державною службою геології та надр України

І. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ (опубліковано в газеті «Голос України» № 51 (7308) від 17 березня 2020 року.)
Згідно з підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих положень вказаного Закону установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусуCOVID-19» встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України.
Таким чином, з урахуванням положень підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих положень України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» Державна служба геології та надр України не проводитиме планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
На виконання зазначеного вище, Держгеонадра виключила з Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеонадр від 26.11.2019 № 437, перевірки діяльності суб’єктів господарювання, які заплановані з 18 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року згідно з наказом Держгеонадр від 18.03.2020 № 101 

Слід поінформувати, що у разі масового поширення коронавірусу в країні дію карантину може бути продовжено відповідною постановою Уряду.

В такому разі Державна служба геології та надр України виключатиме з Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеонадр від 26.11.2019 № 437, перевірки діяльності суб’єктів господарювання у відповідних періодах карантину та оприлюднюватиме свої рішення у встановленому порядку на офіційному вебсайті Держгеонадр.

ІІ. Також Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-ІХ (опубліковано в газеті «Голос України» № 51 (7308) від 17 березня 2020 року.)
Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень згаданого Закону тимчасово до 31 травня 2020 року забороняється проведення органами держаного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Слід поінформувати, що постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 913 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр.

Відповідно до Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання, затверджених наказом Мінекономрозвитку та ДРС від 07.08.2017 № 1170/81, Держгеонадрами сформовано Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у 2020 році із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності.
Перелік суб’єктів господарювання розміщується на вебсайті Держгеонадр.

З урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-ІХ Держгеонадрами виключено з Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеонадр від 26.11.2019 № 437, перевірки діяльності суб’єктів господарювання із середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності у період з 04 квітня 2020 року по 31 травня 2020 року згідно з наказом Держгеонадр від 18.03.2020 № 102.

Перевірки діяльності суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику у період з 04 квітня 2020 року по 31 травня 2020 року буде здійснюватиметься у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», тобто в загальному порядку.

Перейти до вмісту