Діаманти України (продовження рубрики “Мінерали України”)

31 Січня 2019

[vc_row height=”small” columns_type=”small”][vc_column][vc_column_text]

Перші згадки про знахідки діамантів на території України ще до нашої ери можна знайти в деяких публікаціях 1950-1960 рр. з посиланнями на давньогрецькі, римські та візантійські джерела. В старовинних рукописах ХVІ-ХVІІ ст. нібито також згадується про знахідки діамантів у пониззі р. Дніпро. І як підтвердження цьому відома перша достовірна знахідка діаманта на теренах України у 1949 р. в алювії гирла р. Базавлук (права притока р. Дніпро, нині це місце знахідки затоплено Каховським морем).

Діамант мав масу 1,2 мг. Наступні знахідки кристалів діаманта були зроблені в 1950-1955 рр. в алювії р. Синюха (ліва притока р. Південний Буг, кристал масою 40,1 мг), р. Ірша (права притока р. Дніпро, кристал масою 1,4 мг) і в середній течії р. Дністер (п’ять кристалів масою 28,2; 11,4; 8,2; 3,2 і 2,4 мг).

На початку 1960-х рр. численні кристали діаманта розмірами 0,15-0,30 мм були знайдені сімферопольськими мінералогами Ю. О. Полкановим, І. Ф. Кашкаровим, Г. К. Єрьоменком у декількох неогенових титано-цирконієвих розсипах Українського щита. Згодом дрібні діаманти виявлено у теригенних відкладах кайнозою ще у декількох місцинах країни, а крупніші за розміром діаманти – в палеопротерозойських конгломератах і пісковиках на Волині, кам’яновугільних алювіальних відкладах Донбасу та давньочетвертинних алювіальних відкладах Приазов’я.

Наприкінці 1960-х рр. у деяких неогенових титано- цирконієвих розсипах Українського щита відкрито імпактні діаманти-незвичайний генетичний тип цього мінералу. Пізніше, в 1975-1979 рр., імпактні діаманти виявлено в корінних породах семи метеоритних кратерів України. Достовірні знахідки діамантів у інших корінних породах в Україні поки що не відомі.

[/vc_column_text][us_single_image image=”15905″ align=”center” lightbox=”1″][vc_column_text]

Нині акцесорні розсипні діаманти ендогенного походження знайдено в багатьох місцях Українського щита та його схилів з їх переважною концентрацією на декількох вікових рівнях: у палео­протерозойських відкладах північної частини щита (конгло­мерати і пісковики білокоровицької світи), верхньопалеозой- ських відкладах Донбасу (здебільшого верхньокарбонові піско­вики), неогенових відкладах центральної частини і північно- східного схилу щита (сарматські і полтавські піски), неогенових відкладах південно-західної частини щита (балтські піски), четвертинних і сучасних відкладах рік Придністер’я, Побужжя,
Причорномор’я, Придніпров’я і Приазов’я (терасові і руслові алювіальні відклади), які розмивають наведені вище відомі і невідомі колектори діамантів, а також у відкладах пляжів Чорного й Азовського морів, куди діамант принесено річковими системами. Відомі кімберлітові і лампроїтові тіла південно- східної, центральної і північно-західної частин Українського щита без діамантів і не можуть бути корінними джерелами для вказаного розсипного діаманта.

Діаманти із теригенних порід України морфологічно майже нічим не відрізняються від діамантів із кімберлітів і лампроїтів відомих родовищ світу. Серед них поширені плоскогранні, кривогранні, плоскогранно-кривогранні кристали, їхні випадкові й закономірні зростки, а також мікроагрегатні виділення. Основні габітуси кристалів діаманта: октаедричний, ромбодо- декаедричний, кубічний і комбінаційний. Кристали імпактного діаманта із метеоритних кратерів і розсипів мають апографітову форму.

Для тлумачення походження більшості розсипних діамантів України пропонується дві основні гіпотези: так звана мантійна (корінні тіла таких діамантів — кімберліти, лампроїти та інші глибинні породи) і метаморфогенна з багатьма варіантами (корінні тіла діамантів – метаморфічні породи: еклогіти, гнейси тощо).

Відкриття українськими геологами мікрокристалів діаманта ендогенного походження в теригенних відкладах України стало підставою для постановки проблеми мікрокристалів діамантів у світі взагалі з метою вияснення їх значення щодо природи діамантів і прогнозу та пошуку їх родовищ. Такий новий напрям досліджень у діамантовій мінералогії згодом привів до вияв­лення мікрокристалів діаманта в метаморфічних породах і до інтенсивного вивчення мікрокристалів діаманта із кімберлітів, лампроїтів, лампрофірів та інших порід.

Незаперечною є важливість мікро- і макрокристалів діаманта ендогенного походження в теригенних відкладах України як головного аргумента діамантоносності її надр, а точне визначення їх природи може бути одним із основних прогнозних і пошукових критеріїв для відкриття діамантових родовищ. Можливе також технічне застосування дрібних діамантів у галузі високих технологій.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Перейти до вмісту