До уваги надрокористувачів!

21 Березня 2022

Кабінетом Міністрів України 18.03.2022 прийнято постанову № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», відповідно до підпункту 5 пункту 1 якої, строки дії діючих документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану.

Також цією постановою передбачена можливість набуття права на провадження господарської діяльності на підставі декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг).

Разом з тим, у Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 визначено Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, зокрема:

  • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ; дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ),  будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод;
  • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше), виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;
  • геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ);
  • геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, та видобування корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

Провадження вищезазначеної господарської діяльності можливе лише за наявності спеціального дозволу на користування надрами, наданого в установленому законодавством порядку.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 233 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165», строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні зупинено.

Перейти до вмісту