До уваги водокористувачів – змінено форму річної звітності

25 Вересня 2023

Водокористувачі з обсягом видобутку підземних питних вод понад 100 м3 / добу будуть зобов’язані звітувати Держгеонадрам за результатами їх господарської діяльності з 01 березня 2024 року.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів внесло зміни до Наказу № 97 «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення». Зокрема, форму звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20____ рік» осучаснено та враховано вимоги Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого Постановою КМУ № 758.

Зміни передбачають заповнення річної звітної форми 7-ГР з 01 березня 2024 року виключно в електронному вигляді з помісячними даними та можливістю додавати скан-копії лабораторних хімічних аналізів підземних вод, а також узгодження обсягів видобутку у формі 7-ГР з формою 2-ТП водгосп в частині помісячного видобутку. Також до форми звітування для проведення аналізу додано 13 показників (згідно з Додатком 2 Постанови КМУ № 758), за якими суб’єкти господарювання зобов’язані надавати інформацію Держгеонадрам. 

«До вже існуючих показників додано 13 нових, за якими будуть звітувати водокористувачі, відповідно до оновленої форми 7-ГР. Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” вони вже вимірюються, тому додаткові витрати суб’єкти господарювання не понесуть», – пояснив Голова Держгеонадр Роман Опімах.

Нові вимоги поширюватимуться на всіх водокористувачів, що здійснюють забір із підземних вод із обсягом видобутку більше, ніж 100 кубічних метрів на добу, які в межах зон санітарної охорони та на прилеглих територіях облаштовують локальну мережу спостережних свердловин, а також на суб’єктів господарювання із дозволами на спеціальне водокористування.

Розширено застосування підземних вод за новим перспективним напрямом – для енергетичних потреб. Термальні підземні води можна використовувати як теплові насоси для задоволення потреб населення та промисловості.

Нагадуємо, згідно із затвердженою формою та інструкцією з її заповнення звітний період встановлено до 20 січня року, наступного за звітним.

З метою запровадження належного обліку пробурених в Україні свердловин на воду в грудні 2020 року Держгеонадра створили і розпочали наповнення Державного реєстру артезіанських свердловин. З 8 листопада 2021 року внесення даних до водокористувачами проводиться самостійно через електронний кабінет на Державному геологічному порталі за допомогою електронного цифрового підпису засобами інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua (ICEI).

Нагадаємо, Уряд затвердив порядок ведення Державного реєстру артезіанських свердловин. В документі визначена процедура його функціонування, запроваджено облік артезіанських свердловин і порядок подання даних.

Перейти до вмісту