Державне майно, яке не використовується

Відповідно до вимог «Порядку списання об’єктів державної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (зі змінами):

  • суб’єкти господарювання, на балансі яких перебуває майно, первісна (переоцінена) вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, подають щомісяця до 10 числа інформацію про таке майно суб’єктам управління;
  • суб’єкт управління з метою ефективного використання та безоплатної передачі такого майна іншим суб’єктам господарювання, що належать до сфери його управління, або іншим суб’єктам управління оприлюднює отриману інформацію на власному офіційному веб-сайті;
  • відсутність протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації стосовно морально застарілого та фізично зношеного майна пропозицій щодо його передачі може використовуватися під час здійснення списання такого майна як підтвердження неможливості його безоплатної передачі в установленому порядку.

КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІРОВГЕОЛОГІЯ»

Пропозиції щодо безоплатної передачі вищезазначеного майна надсилати в паперовому та електронному вигляді (на адресу: [email protected]) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».
Перейти до вмісту