Національна акціонерна компанія «Надра України» — компанія, що об’єднала в собі понад 80-річну історію української геології

01 Лютого 2018

Національна акціонерна компанія «Надра України» створена вiдповiдно до Указу Президента України вiд 14.06.2000 року № 802 «Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр» та постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 14.07.2000 року № 1128 «Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України». При цьому, Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» є публiчним акцiонерним товариством вiдповiдно до пункту 2 статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000 року № 1460 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 року № 912).

Нацiональна акціонерна компанiя «Надра України» утворена з метою пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами геологiчної галузi i розвiдки надр, задоволення потреб держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської дiяльностi.

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2000 року № 1273 «Питання Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» майно державних геологічних і бурових підприємств було передано до статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» з наступним перетворенням їх у дочiрнi підприємства Компанiї. Державі належить 100% акцій компанії, а повноваження по управлінню корпоративними правами належать Державній службі геології та надр України.

До складу Національної акціонерної компанії «Надра України» входять наступнi дочiрнi пiдприємства: ДП НАК «Надра України» «Агрогеофiзика», ДП НАК «Надра України» «Захiдукргеологiя», ДП НАК «Надра України» «Чернiгiвнафтогазгеологiя», ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологiя», ДП НАК «Надра України» «Укрнаукагеоцентр» та афілійована особа Національної акціонерної компанії «Надра України» ТОВ «Житомирбуррозвідка».

На сьогодні НАК «Надра України» є однією з найбільш потужних, професійною та кваліфікованою компанією, що реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території України.

Національна акціонерна компанія «Надра України» приймає активну участь в інвестиційних нафтогазових проектах України та реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Підприємствами Компанії за понад 80-річну історію загалом розвідано 1 864 родовищ мінеральної сировини, з них — 353 родовища нафти і газу; пробурено понад 10 000 глибоких нафтогазових свердловин; досягнений приріст умовного палива – понад 2,9 млрд т; опубліковано понад 7 600 науково-тематичних робіт, що стали основою для відкриття родовищ вуглеводнів.

Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт. Це мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин, геофізичне устаткування та комп’ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва, землерийна, вантажна техніка, мобільні дизельні генератори, сучасні керносховища, стаціонарні та пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії, комп’ютерна техніка та системи мобільного зв’язку для оперативного аналізу отриманих даних, відповідне геолого-методичне забезпечення тощо. Спеціалістами Компанії розроблено та впроваджено цілий ряд новітніх технологічних рішень, що дозволяє ефективно вести геологопошукові та бурові роботи на глибині до 6 тис. метрів і більше та значно знизити їх собівартість. Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасними методиками і технологіями, НАК «Надра України» готова взяти участь у проведенні спеціалізованих робіт на території держав, зацікавлених у вивченні і раціональному освоєнні своїх мінерально-сировинних ресурсів з вирішенням цілого ряду супутніх завдань.

Національна акціонерна компанія «Надра України» є однією з провідних національних компаній в галузі геології нафти і газу Східної Європи, яка активно діє на міжнародній арені.

Перейти до вмісту