Оголошення про заповнення форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин

26 Січня 2022

Державна служба геології та надр України нагадує надрокористувачам про необхідність до 5 лютого поточного року подати звітні баланси запасів корисних копалин за 2021 рік відповідно до форм 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) та 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій).

Звертаємо увагу надрокористувачів, що при складанні форм звітності обов’язковим є надання повної інформації, передбаченої формами та інструкціями із заповнення форм звітності, що затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №97 від 14.03.2016.

Метою здійснення обліку запасів і ресурсів корисних копалин є отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, видобуток, втрати та ступінь промислового освоєння для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення раціонального та комплексного використання родовищ у процесі промислової розробки, а також для визначення напрямів подальшого геологічного вивчення.

На підставі поданих користувачами надр форм звітності на початок наступного за звітним року складаються державний баланс запасів корисних копалин та щорічники щодо стану мінеральних ресурсів України.

Так, у графі 5 форми 5-ГР вказуються дані про продукцію, яка виготовляється з корисних копалин, та її реалізацію:

 • номенклатура і вихід (за видами) готової продукції;
 • основні споживачі;
 • кількість (за видами) готової продукції, що відвантажена споживачам;
 • фактична собівартість одиниці видобутку сировини;
 • відпускна ціна одиниці сировини;
 • відпускна ціна одиниці готової продукції.
 • У графі 20 вказуються втрати та розубожування корисних копалин у відсотках:
 • проектні та фактичні втрати під час видобутку корисних копалин;
 • проектне та фактичне розубожування корисних копалин.
 • У графі 21 зазначається забезпеченість підприємства в роках балансовими запасами:
 • всіма запасами;
 • у проектних контурах розробки;
 • щодо вугілля та горючих сланців:
 • всієї шахти (розрізу);
 • діючих горизонтів.

До форми 5-ГР додається пояснювальна записка, у якій зазначаються такі відомості: 

 1. Якщо виявилися невраховані за якихось причин обсяги видобутку корисних копалин за попередній рік, їх обсяг відображається в графі 10 форми разом з видобутком на звітній рік, а в пояснювальній записці наводяться роз’яснення.
 2. У разі ведення обліку запасів на складах у пояснювальній записці надається роз’яснення щодо місця і кількості заскладованої сировини.
 3. Вказуються причини зміни запасів корисних копалин, не пов’язані з видобуванням.
 4. Детальна інформація щодо обсягів видобутку корисних копалин із запасів умовно балансових, позабалансових та з невизначеним промисловим значенням.

Додатки та Пояснювальна записка до форми 6-ГР повинні містити інформацію у чіткій відповідності до п.14 та п.15 Інструкції із заповнення форми звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20____рік», включаючи довідку про обсяги річного видобутку вуглеводнів по свердловинах (приклад форми довідки доступний за посиланням) та оглядову карту.

Оглядову карту району, на яку наносяться всі родовища, перспективні площі та структури; родовища та площі, на яких проводяться геологорозвідувальні роботи; родовища і площі, де отримано приріст запасів, просимо надавати в електронному вигляді у форматі файла shp.

До форм додається акт на списання запасів корисних копалин із обліку гірничодобувного підприємства, форма якого наведена в додатку 1 до Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58. Акт на списання запасів підписується головним інженером, головним геологом, головним маркшейдером підприємства, та погоджується, крім списання запасів видобутих з надр, органом державного гірничого нагляду (корисні копалини загальнодержавного значення) чи Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською Радою народних депутатів (корисні копалини місцевого значення).

Матеріали, у разі невідповідності вимогам Інструкцій із заповнення форм звітності, будуть повернуті на доопрацювання.

Державна служба геології та надр України
(044) 536-13-27 

ДНВП «Геоінформ України»
[email protected]
Металічні корисні копалини – Ремезова Вікторія, (044) 456-30-27
Неметалічні корисні копалини – Шутова Ольга, (044) 456-30-27
Вугілля, метан – Корпан Наталія, (044) 456-32-61
Торф, сапропель – Захарченко Наталія, (044) 456-30-27
Вуглеводні – Полуніна Галина, (044) 456-13-64

Перейти до вмісту