Оголошення щодо змін до процедури державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр

21 Лютого 2023

Відповідно до прийнятих змін Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (далі – РДГВН) надрокористувачі подають документи щодо реєстрації форми № 3-ГР лише в електронному вигляді

До уваги надрокористувачів та суб’єктів господарської діяльності, які мають на меті подати документи для проведення державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр. Згідно з Порядком РДГВН, затвердженим Наказом Мінприроди від 14.06.2013 № 263, з унесеними змінами, згідно з Наказом Міндовкілля від 22.10.2022 № 422, заява разом з документами, зазначеними в пункті 1.7 розділу І цього Порядку, подається в електронній формі:

  • заява (має містити серед інших реквізитів електронну адресу виконавця РДГВН для зворотного зв’язку) – окремим файлом у форматі PDF/A має бути підписана уповноваженою особою виконавця РДГВН електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
  • перелік РДГВН (форма № 3-гр) – окремим файлом у форматі PDF/A має бути підписаний уповноваженою особою виконавця РДГВН електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
  • перелік РДГВН (форма № 3-гр) – окремим файлом у форматі RTF має бути підписаний уповноваженою особою виконавця РДГВН електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
  • додатки й усі документи – у сканованому вигляді у форматі PDF одним файлом архіву в форматі 7z або Zip: копія документа, на основі якого проводяться РДГВН (спеціальний дозвіл на користування надрами або пооб’єктний план геологорозвідувальних робіт, затверджений Держгеонадрами в установленому порядку); ситуаційний план або картограма з контурами площ чи району проведення РДГВН (залежно від виду робіт та площі їх проведення); у разі наявності наміру розширення меж діючого спеціального дозволу на користування надрами заявник додатково надає опис робіт та досліджень, які будуть виконуватись надрокористувачем, та інформацією щодо визначення просторових меж (як за площею, так і за глибиною) суміжної ділянки надр, але не більш як на 50 відсотків від площі раніше наданої у користування ділянки надр, просторові межі якої визначені в діючому спеціальному дозволі. Зазначений файл архіву має бути підписаний уповноваженою особою виконавця РДГВН електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Усі вищезазначені файли направляються на електронну адресу Держгеонадр ([email protected]), а після набрання чинності Порядком функціонування електронного кабінету надрокористувача – подаються в електронній формі через електронний кабінет надрокористувача (nadra.gov.ua).

Після проведення державної реєстрації РДГВН файл форми з інформацією зазначеною в пункті 3.3. розділу ІІІ у форматі PDF/A, підписаний відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього уповноваженою особою Держгеонадр електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», повертається виконавцеві РДГВН з супровідним листом засобами електронного зв’язку на електронну адресу, зазначену в заяві виконавця РДГВН, а після реалізації відповідного функціоналу – в електронному кабінеті надрокористувача (nadra.gov.ua – засобами зазначеного електронного кабінету).

Перейти до вмісту