PRMS – мова, на якій спілкується світ

21 Грудня 2020

На доручення голови Держгеонадр Державна комісія України по запасах корисних копалин розробила Методичні рекомендації щодо застосування класифікації запасів та ресурсів нафти і газу за системою управління вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management System)

Держгеонадра системно рухаються в напрямі адаптації кращих міжнародних стандартів у галузі надрокористування. Важливим кроком стане визнання державою системи PRMS в оцінці запасів і ресурсів, яку застосовує весь цивілізований світ під час оцінки родовищ вуглеводнів.

«Залучення інвестицій у сферу надрокористування – одне зі стратегічних завдань Уряду. Перехід до міжнародних стандартів оцінки ресурсної бази не є даниною моди. Це вимога часу! Адже такий підхід дозволить іноземному інвестору оцінити ресурсну базу та прийняти правильне інвестиційне рішення. PRMS застосовує увесь цивілізований світ для залучення інвестицій у нафтогазовидобувну індустрію. Використання такого підходу в Україні посприяє збільшенню міжнародних інвестицій, нарощенню видобутку нафти й газу та зменшенню залежності від імпорту», – повідомив Роман Опімах.

Методичні рекомендації PRMS містять фундаментальні принципи оцінки та класифікації запасів і ресурсів вуглеводнів, забезпечують впровадження єдиної термінології та понять, що використовуються у світі й відображаються в нормативно-правовій площині України. Система враховує як технічні, так і комерційні чинники, що впливають на реалізацію проєктів, їх терміни та пов’язані з цим грошові потоки.

«Використання системи PRMS – це перший крок до переходу на міжнародні стандарти. Наступним буде розробка методики застосування стандартів звітності по запасах твердих корисних копалин CRIRSCO», – анонсував керівник Держгеонадр.

Державна комісія України по запасах корисних копалин закликає громадськість приєднатись до обговорення першої редакції Методичних рекомендацій і надати свої пропозиції та зауваження до 31 січня 2021 року ([email protected]; 01133, м. Київ, вул. Г. Алмазова, 18/7, оф. 816).

Перейти до вмісту