Підсумки 2017. Держгеонадра розробили зміни до 39 проектів нормативно-правових актів

26 Лютого 2018

[vc_row][vc_column width=”1/2″][us_single_image image=”6522″ size=”medium” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Підсумки 2017. Держгеонадра розробили зміни до 39 проектів нормативно-правових актів. 

– Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)». Проект має на меті прискорення погодження органами місцевого самоврядування надання ділянок надр у користування як шляхом продажу на аукціоні, так і без аукціону з метою покращення для надрокористувачів умов провадження господарської діяльності у сфері надрокористування та наповнення державного бюджету. Та, з метою приведення у відповідність до положень Кодексу України про надра, пропонується внести зміни до статтей 26, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині повноважень, щодо погодження надання надр у користування органами місцевого самоврядування.

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів». Метою розробки та прийняття проекту акту є впровадження системи електронних аукціонів з продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, що в свою чергу дозволить спростити процедуру організації аукціону, забезпечить доступність, прозорість, публічність процесу продажу спецдозволів на аукціоні; зменшить затрати часу, які будуть витрачатися як суб’єктами господарювання так і державним органом, дозволить збільшити кількість потенційних учасників аукціону, що як наслідок позитивно позначиться на збільшенні надходжень до державного бюджету, запровадить принципово нові методи для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Метою розроблення проекту постанови є врегулювання деяких проблемних аспектів надання та продажу на аукціонах спецдозволів на користування надрами, дерегуляція цих дозвільних процедур, усунення деяких юридично-технічних невідповідностей у чинних Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (зокрема, в частині дотримання строків, виходячи з практики їх здійснення), приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

– Проект постанови  Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр». Метою запропонованих змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року № 432, є впровадження міжнародних положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та мінеральних ресурсів Організації Об’єднаних Націй 2009 року.

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування». Проект розроблено з метою вдосконалення методології геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, що є однією з вимог визначених статтями 38 та 45 Кодексу України про надра.

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією». За результатами реалізації проекту постанови Держгеонадрами очікується спрощення процедури надання геологічної інформації; доступність, прозорість, публічність геологічної інформації; збільшення кількості потенційних покупців геоінформації; збільшення надходжень до державного бюджету.

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами». Метою запропонованих змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами є приведення її положень у відповідність із вимогами законодавства України у сфері надрокористування, підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи).

– Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702». Метою розробки та прийняття зазначеного проекту є визначення Держгеонадр у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри», як органу державної влади, що отримує кошти в розмірі 100% плати за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу, для оптимального спрямування коштів на витрати, пов’язані з утриманням Держгеонадр відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Держгеонадр, в тому числі удосконаленням системи збирання, підготовки, обробки, обліку, узагальнення та переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, інші витрати, пов’язані з утриманням Держгеонадр відповідно до законодавства, крім оплати праці та інших соціальних виплат.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Перейти до вмісту