Державну комісію України по запасах корисних копалин — цілеспрямоване й послідовне відтворення сировинно-ресурсної бази держави

30 Січня 2018

[vc_row height=”small” columns_type=”small”][vc_column width=”1/2″][us_single_image image=”6394″ size=”medium” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Головні завдання ДКЗ визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин» від 10 листопада 2000 року № 1689:
– встановлення кондицій на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин у надрах;
– прийняття рішень щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння.
Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ, Комісія) утворена Указом Президента України від 30 квітня 1992 року № 287 «Про управління в галузі використання і охорони надр України». ДКЗ є правонаступником Територіальної комісії України по запасах корисних копалин.
На сьогодні розвиток інституту державної експертизи і оцінки запасів корисних копалин в Україні відзначається виходом науково-методичної діяльності ДКЗ на рівень Європейської Економічної Комісії ООН, Вищої Школи України.
ДКЗ цілеспрямовано й послідовно здійснює відтворення сировинно-ресурсної  бази держави. За період роботи Комісія здійснила державну експертизу і оцінку близько 4000 об’єктів надрокористування, з них: нафти і газу – 302, твердих  горючих корисних копалин – 390, металічних руд – 306, неметалічних корисних копалин – 2025, підземних вод, гідромінеральної сировини та лікувальних грязей – 977; опрацювала і згідно із законодавством затвердила та зареєструвала у Мін’юсті України понад 30 нормативно-правових актів щодо геолого-економічної оцінки запасів (ресурсів) корисних копалин.
Завдяки роботі Державної комісії України по запасах корисних копалин Україна є першою країною з членів Європейської Економічної Комісії ООН, яка на державному рівні адаптувала Рамкову Класифікацію ООН для викопних енергетичних та мінеральних ресурсів, про що зазначено в опублікованій ООН офіційній доповіді Цільової групи експертів Європейської економічної комісії ООН.
На сьогодні Комісія об’єднує колектив геологорозвідників і гірників загальною чисельністю 386 фахівців (30 штатних і 356 позаштатних працівників) і повністю забезпечує здійснення державної експертизи родовищ всіх видів корисних копалин, відкритих в Україні.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Перейти до вмісту