Трансформація сфери надрокористування в умовах війни та в контексті Green Deal

17 Квітня 2024

Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах взяв участь у ІІ Форумі з екології та сталого розвитку

Зміна клімату та погіршення стану довкілля є загрозою нашому світу та якості життя. Щоб подолати ці виклики, ЄС розробив Зелену угоду (Green Deal). Документ має на меті перетворити ЄС на сучасну, ресурсоефективну й конкурентоспроможну економіку, забезпечивши нульові чисті викиди парникових газів до 2050 року та нарощувати економічне зелене зростання.

«Україна – країна-кандидат на членство в ЄС. Ми відчуваємо себе європейцями та щасливі доєднатись до європейської родини, поділяючи спільні цінності та стратегічні цілі Євросоюзу, – наголосив Голова Держгеонадр Роман Опімах на Форумі. – Україна отримала низку можливостей і рекомендацій на шляху до запровадження стандартів ЄС в ключових галузях економіки України та розвиває співпрацю у сфері промисловості, енергетики, запобіганні зміні клімату».

У березні Урядом прийняв план для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility, де одним з розділів плану є Управління критичною сировиною. Розробка Національної геологічної програми є серед індикаторів Плану UF, як і вимоги прийнятого цього року Європейського Регламенту щодо критичної сировини на період до 2030 року. В Україні така Програма вже діє з 2000-х. Наразі підготовлений проєкт закону з фундаментального оновлення «Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року» (№ 6227).

Це повністю кореспондується з міжнародними трендами, адже в останні роки все більше уваги в світі приділяється потенціалу України в галузі розробки стратегічних корисних копалин. Зокрема, стало ключовою темою на європейських профільних конференціях із «зеленого переходу» та циркулярної економіки, на заходах високого рівня з відновлення України.

Україна має значний потенціал для забезпечення постачання критичних корисних копалин, які є ключовими елементами сучасних низьковуглецевих технологій.

«Наша мета – це підтримка гірничо-видобувних проєктів стійкого розвитку з максимальним ланцюжком доданої вартості, налагодження видобутку й переробки без відходів, що є запорукою “зеленої” трансформації до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки, – наголошує Роман Опімах. – Переконаний, що саме інвестиції в сучасні технології роблять видобування та переробку корисних копалин більш ефективними і сприяють впровадженню екологічно свідомих практик. Технологічні інновації можуть підвищити ефективність і зменшити енерговитрати, сприяти досягненню мети енергозбереження та скорочення викидів завдяки декарбонізації в процесі виробництва». 

Пріоритетом для галузі є поступове запровадження обов’язкового ESG (environmental social governance) звітування надрокористувачами, а також розробка низьковуглецевої стратегії з відповідним планом заходів її впровадження. Таким чином, сучасні чисті технології та високі стандарти міжнародного звітування сприятимуть досягненню Україною ключових цілей принципу «не нашкодити» наскільки це можливо в контексті війни або післявоєнного відновлення та відбудови нашої країни: помʼякшення наслідків зміни клімату, сприяння циркулярній економіці, запобігання забрудненню та захист водних ресурсів і біорізноманіття.

Нагадаємо, Голова Держагеонадр Роман Опімах взяв участь у Міжнародному довкіллєвому форумі «United for Nature. Agenda for Ukraine». Конференція стала платформою для початку національного діалогу щодо декарбонізації видобувної галузі.

Перейти до вмісту