VI Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2019)“

19 Березня 2019

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VI  Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2019)“.

Місце і час проведення: 17–22 червня 2019 року, готель “Мирний курорт”, м. Одеса, Україна.

Цей комплексний захід упродовж останніх кількох років проводить Український державний геологорозвідувальний інститут за сприяння геологічних підприємств Державної служби геології та надр України, академічних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, добувних і сервісних компаній та науково-виробничих організацій з різних регіонів України.

Організатори: Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Український державний геологорозвідувальний інститут, Державна комісія України по запасах корисних копалин, Національна академія наук України, Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Організаційний комітет ГЕОФОРУМу-2019

Голова
Кирилюк Олег Васильович, т. в. о. голови Держгеонадр України, Київ

Співголова
Гошовський Сергій Володимирович, д-р техн. наук, проф., УкрДГРІ, Київ

Заступники голови
Зур’ян Олег Володимирович, д-р філософії в галузі економіки, УкрДГРІ, Київ
Красножон Михайло Дмитрович, д-р геол. наук, УкрДГРІ, Київ

Члени оргкомітету

 • Бегаль Анатолій Степанович, генеральний директор ДГП “Укргеофізика”
 • Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України, ІГН НАН України, Київ
 • Лукін Олександр Юхимович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., УкрДГРІ, Чернігів
 • Люта Наталія Георгіївна, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ
 • Михайлов Володимир Альбертович, д-р геол. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
 • Ошарін Сергій Юрійович, генеральний директор “Причорномор ДРГП”, Одеса
 • Рудько Георгій Ілліч, д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф., акад. Академії гірничих наук України, ДКЗ України, Київ
 • Старостенко Віталій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України, Інститут геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна, Київ
 • Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України, д-р геол. наук, проф., ІГМР ім. М. П. Семененка НАН України, Київ
 • Ткаченко Майя Володимирівна, ДГП “Геолекспертиза”, Київ
 • Толкунов Андрій Анатолійович, канд. геол. наук, ДГП “Укргеофізика”, Київ
 • Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса
 • Шнюков Євген Федорович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Відділення морської геології та осадочного рудоутворення, НАН України, Київ
 • Янко Валентина Венедиктівна, д-р геол.-мінерал. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна
 • Алієв Аділь, Інститут Геології і Геофізики НАН Азербайджану, д-р геол.-мінерал. наук, Азербайджан
 • Венко Бешков, проф.,  доктор техн. наук, Болгарія
 • Тодор Тодоров, проф., Технічний  університет  Софії, Софія, Болгарія
 • Lin Li, рrof., Senior Engineer, Tianjin Geothermal Exploration and Development-Designing Institute, China
 • Chenggui Jing, рrof., Senior Engineer, Sinosteel Tianjin Geological Academy Co., Ltd, China
 • Yaana Lohva, Geological Survey of Finland

Геофорум-2018

Заходи форуму

1. Міжнародна науково-практична конференція “Геологія і корисні копалини України: реалії та перспективи (Геологічні читання-2019)”.

Тематика конференції “Геологічні читання-2019”

̶  регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності Держгеонадр; геологічне картування та картографування території України;
̶  напрями вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування;
̶  проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
̶  вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти надрокористування;
̶  актуальні питання нарощування ресурсної бази мінеральних ресурсів;
̶  прогнозування, пошуки та оцінка родовищ корисних копалин;
̶  застосування геофізичних методів під час пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
̶  стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб суспільства;
̶  екологічні аспекти надрокористування.

2. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2019)”.

Тематика конференції “REU 2019”

̶  державна політика з регулювання, стимулювання й розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід;
̶  газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід;
̶  газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи;
̶  перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти;
̶  геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання;
̶  відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні;
̶  сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики;
̶  екологічні проблеми альтернативної енергетики.

3. Науково-практичний семінар “Моніторинг і збереження геологічних пам’яток та розвиток геотуризму в різних регіонах України”. На семінарі буде розглянуто питання захисту та збереження геологічних пам’яток, їхньої класифікації й типізації, проблемні моменти законодавчої бази тощо.

Головні дати

 • 4 березня – закінчення приймання заявок на участь у геологічній екскурсії;
 • 8 квітня – закінчення приймання тез доповідей для друку;
 • 20 травня – розсилання другого запрошення з анонсованим переліком тез доповідей і попередньою програмою;
 • 24 травня – закінчення реєстрації учасників з бронюванням місць у готелі;
 • 3 червня – розсилання програми заходу;
 • 16 червня – початок реєстрації учасників;
 • 17 червня – урочисте відкриття Геофоруму-2019;
 • 18–21 червня – робота наукових секцій;
 • 21 червня – підбиття підсумків, ухвалення рішення.

Докладніше програму роботи Геофоруму-2019 буде окреслено в другому інформаційному повідомленні.

Заявка на участь

Для участі в VI Міжнародному геологічному форумі Вам потрібно до 24 травня 2019 р. надіслати заповнену заявку за визначеною формою та заповнений додаток “Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” на електронну адресу: [email protected].

Організаційний внесок

Організаційний внесок за одного учасника VI Міжнародного геологічного форуму становить 4 000 грн.
Витрати на проживання й харчування до організаційного внеску не входять, учасники форуму сплачують їх самостійно. Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” оргкомітет здійснює за наданими заявками до 24 травня 2019 р.
Кожен учасник отримає пакет програмних документів, друкований “Збірник тез доповідей”, запрошення на заходи з нагоди відкриття форуму й тематичну екскурсію.

Форма подання тез

Тези потрібно надіслати на електронну адресу: [email protected] як єдиний файл (розмір не більше ніж 10 Мб). Для цього скористайтеся шаблоном (форма подання тез). Один автор може надіслати не більше двох тез. Редагування й передрук тез не передбачено. Оргкомітет лише рецензує й відбирає тези для участі у форумі. Останній термін приймання тез – 8 квітня 2019 р.

Культурна програма

Тематична геологічна автобусна екскурсія геологічними пам’ятками та історико-культурними об’єктами України “ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ” за маршрутом: Одеса – Умань – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Яремче – Моршин – Рівне – Київ.
Вартість екскурсії в оргвнесок не входить.

Подальша інформація публікуватиметься на веб-сайті УкрДГРІ.

Контакти

Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ),
04114, Україна, м. Київ-114, вул. Автозаводська, 78-А,
факс: +38 (044) 432-35-22; тел. +38 (044) 430-70-24 (приймальня УКРДГРІ).

Відповідальний за проведення Геофоруму-2019:
Зур’ян Олексій Володимирович, канд. техн. наук,
тел.+38 (044) 206-35-59, моб. тел. +38 (050) 778 30 29.

Секретаріат оргкомітету
Колісник Тетяна Єрофіївна
тел. +38 (044) 206-35-25, моб. тел. +38 (066) 706-16-25.
Ковтун Олександр Васильович
тел. +38 (044) 206-35-68, моб. тел. +38 (093) 61-61-201.
e-mail: [email protected]

Перейти до вмісту