Внесено зміни до Правил розробки нафтових і газових родовищ

08 Грудня 2022

Правила встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки нафтових і газових родовищ

8 листопада 2022 року Міністерство юстиції України зареєструвало Наказ «Про затвердження змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ». Документ розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з метою приведення у відповідність діючих Правил до чинного законодавства. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Чинна редакція Правил була затверджена 15 березня 2017, після чого були напрацьовані та схвалені зміни до законодавства, зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» № 2314-VIII від 01 березня 2018 року.

Правила встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки нафтових і газових родовищ, поширюються на діяльність усіх суб’єктів нафтогазової галузі. Регламентують відносини суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.

«Команда Держгеонадр активно займається реформуванням галузі надрокористування. Використовуючи кращі міжнародні практики, працює над модернізацією діючих норм. Осучаснення Правила розробки нафтових і газових родовищ, приведення їх у відповідність з діючим законодавством є важливим і очікуваним кроком для ефективної роботи галузі. Чіткі правила гри із ключовим пріоритетом на екологічно дружнє видобування забезпечать умови для комплексного і раціонального використання нафтогазоносних надр», – переконаний Голова Держгеонадр Роман Опімах.

Основні зміни до Правил розробки нафтових і газових родовищ:

  • приведення у відповідність до актуальних норм законодавства процедури затвердження та погодження проєктів на розробку вуглеводнів;
  • розширення кола суб’єктів, що можуть складати проєкти ДПР родовища (покладу), технологічну схему промислової розробки та суб’єктів, які здійснюють авторський нагляд за виконанням проєкту ДПР;
  • визначені основні результати регіонального етапу геологорозвідувальних робіт;
  • приведення у відповідність до законодавства переліку документації, яку підрядник, що здійснював буріння, зобов’язаний передати замовнику під час передачі свердловини;
  • запровадження можливості використання новітніх технологій та впровадження заходів з інтенсифікації видобування нафти або газу в свердловинах, які розміщені поблизу водонафтового, газоводяного та газонафтового контактів;
  • врегулювання процедури повернення супутньо-пластових вод в межах нафтогазоносних ділянок надр;
  • уточнення процедури оцінки запасів нафти, газу і газового конденсату і геолого-економічної оцінки родовищ (покладів) тощо.

Нагадаємо, доопрацьований Комітетом законопроєкт № 4187 прийнято в другому читанні. Головними завданнями ініціативи є забезпечення стабільних і рівних правил доступу до надр, запровадження дерегуляції та діджиталізації дозвільної процедури.

Перейти до вмісту