Внесок видобувної галузі у ВВП України в 2022 році склав 295,55 млрд грн

03 Січня 2024

Найбільшу частку платежів сплатили підприємства з видобування нафти та газу — 7,98%

Підготовлено звіт Ініціативи прозорості видобувних галузей за 2022 рік. Це вже дев’ятий документ, що охопив 11 видобувних галузей – природний газ, нафта, кам’яне вугілля, руди заліза, титану, марганця, глини вогнетривкі, глини тугоплавкі, пісок кварцовий, каміння будівельне та руди урану. У звіті наведені дані про запаси корисних копалин, обсяг їх експорту та імпорту, роль держави у видобувних галузях, а також щодо нормативного та фіскального регулювання видобувних галузей, їх внеску в економіку України, соціальних та екологічних платежів видобувних компаній і їх впливу на довкілля.

Відповідно до звіту, в 2022 році прямий внесок видобувної галузі у валовий внутрішній продукт України склав 295,55 мільярдів гривень. Це 5,69% від загального ВВП України. Частка видобувних галузей у загальній вартості експорту товарів та послуг склала 7,68% (для порівняння, у 2021 році – 5,63%). Найбільшою залишається частка неагломерованих руд заліза, що становить 6,59% від загальної вартості експорту товарів та послуг в Україні в 2022 році.

Сукупний обсяг платежів підзвітних видобувних галузей на користь держави склав 188,42 мільярдів гривень, що покриває 11% усіх надходжень на користь держави за 2022 рік. Найбільше сплатили підприємства галузі видобування нафти та газу — 7,98% від усіх платежів видобувних галузей.

Обсяг капітальних інвестицій склав 25 396,42 мільйонів гривень, що становить 6,20% сукупного обсягу капітальних інвестицій, здійснених у всій економіці України за звітний період. Найбільше інвестовано в видобування руд заліза та кам’яного вугілля – по 2,43%.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» інформація щодо податкових та інших платежів, отриманих державою від компаній, що видобувають природні ресурси, а також про процедуру надання дозволів на користування надрами й інших відомостей, пов’язаних з надрокористуванням, оприлюднюється.

«Держгеонадра активно залучені до реалізації ініціативи прозорості у видобувних галузях. Ми беремо участь у національній Багатосторонній групі зацікавлених осіб щодо підготовки Звіту ІПВГ, що здійснює нагляд за процесом розкриття інформації. Оприлюднюємо та надаємо інформацію про заяви на отримання спецдозволів і заяви про проведення підготовки ділянок надр до аукціонів, що надійшли від суб’єктів господарювання, а також про видані спецдозволи», – пояснив Голова Служби Роман Опімах.

Державна служба геології та надр України є суб’єктом розкриття даних про обсяги запасів і видобутку корисних копалин, а також надання ліцензій, починаючи з 2016 року. Цей напрям роботи Держгеонадр забезпечує підвищення прозорості у видобувній галузі, сприяє приведенню діяльності до кращих світових стандартів та практик. Проте на час дії воєнного стану доступ до зазначеної інформації тимчасово закритий. Відкритою залишаються відомості про видані, зупинені та анулювані спецдозволи на користування надрами Держгеонадрами із зазначенням підстав для прийняття таких рішень.

Довідково:

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, призначення якого полягає у підвищенні прозорості управління доходами держави від діяльності в сфері видобування природних ресурсів. Стандарт ІПВГ регламентує розкриття інформації щодо всього ланцюжка створення доданої вартості у видобувних галузях, починаючи з надання дозвільних документів на видобування і закінчуючи управлінням та розподілом доходів державою.

У 2013 році Україна приєдналась до Ініціативи прозорості видобувних галузей, що наразі налічує 57 країн світу.

Перейти до вмісту