Юліївське родовище (Золочівський блок) природного газу та конденсату завтра продадуть на е-аукціоні

20 Квітня 2021

Наявна ресурсна база та геологічна вивченість ділянки забезпечать конкурентну боротьбу провідних вітчизняних нафтогазовидобувних компаній під час електронних торгів

Сьогодні на ринку наявний дефіцит вуглеводневого ресурсу й обмежена кількість незаліцензованих ділянок із доведеними запасами газу та нафти. Державна служба геології та надр України на електронні торги виставила Юліївське родовище (Золочівський блок). Спеціальний дозвіл на користування надрами терміном на 20 років надається з метою видобування природного газу, конденсату та супутніх корисних копалин – етану, пропану, бутану, гелію. Об’єкт знаходиться в Харківській області. Стартова вартість лоту – 58,7 млн грн.

Юліївське родовище (Золочівський блок) було відкрите 1987 року, введене в розробку в 1999 році. В безпосередній близькості від об’єкту відкрита низка родовища вуглеводнів – нафтові, нафтогазоконденсатні тагазоконденсатні. На сусідньому Юліївському родовищі споруджена установка комплексної підготовки газу та конденсату (УПКГ), побудована та введена в експлуатацію установка з вилучення пропан-бутану.

Станом на кінець 2020 року Державним балансом запасів корисних копалин України обліковуються запаси на Юліївському родовищі (Золочівський блок) кількістю: газу природного за категоріями С1 – 365 млн м3, С2 – 763 млн м3, конденсату за категоріями С1 – 146 тис. т, С2 – 105 тис. т.

Перед прийняттям інвестиційного рішення компанії детально вивчають геологічну інформацію, потім досліджують вартість відповідного ресурсу, й аналізують, чи об’єкт є прибутковим з точки зору поточної цінової кон’юнктури. На основі цього приймається рішення щодо доцільності придбання лоту та визначається максимальна цінова пропозиція учасника.

«Є три основні параметри, на яких базується прийняття інвестиційного рішення. По-перше, економіка –це ресурсна база, ціна продукції та наявна інфраструктура, по-друге, геологія – вона є цікавою та на об’єкту, по-третє, ризики – доступ до землі, регуляторне середовище, кон’юнктура ринку, – розповів керівник Держгеонадр Роман Опімах. – Зважаючи на добру геологічну вивченість ділянки, рішення щодо придбання лоту базуватиметься на аналізі економічної моделі, де буде враховано прогноз ціни природного газу й конденсату і вартість капіталу».

Також на електронні торги запропоновано три спеціальні дозволи на ділянки з покладами нафти, природного газу та конденсату з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Це Щербаківсько-Шкурупіївська площа в Полтавській області, Лючківсько-Березівська та Східно-Космацька площі в Івано-Франківській області.

Перейти до вмісту