Забезпечення прозорості у сфері надрокористування

19 Березня 2021

Інформація про об’єкти надрокористування, спеціальні дозволи та їх власників відкрита та доступна онлайн

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» інформація щодо податкових та інших платежів, отриманих державою від компаній, що видобувають природні ресурси, а також про процедуру надання дозволів на користування надрами та інших відомостей, пов’язаних з надрокористуванням оприлюднюється.

«Метою розкриття даних є надання громадськості доступу до повної та об’єктивної інформації щодо обсягів видобутку корисних копалин, платежів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у галузі, а також їх соціальні й екологічні зобов’язання. Це дозволяє владі, суспільству та потенційним інвесторам чітко розуміти ситуацію у видобувному секторі країни, а також створює передумови для відповідального використання надр», – вважає голова Держгеонадр Роман Опімах.

Дані про спеціальні дозволи, зокрема, відомості про власника дозволу, ділянку надр, що надається у користування (місцезнаходження, географічні координати, площу, кількість запасів на дату видачі дозволу тощо), реєстраційний номер дозволу, дату його видачі, тривалість і термін дії, вид корисної копалини доступні на сайті ДНВП «Геоінформ України». Система дозволяє налаштовувати пошук дійсних, недійсних і тимчасово припинених дозволів, а також містить відомості про підставу надання дозволу, вид і мету користування надрами, джерело фінансування та суму збору, сплаченого за надання спеціального дозволу.

«Державна служба геології та надр України є суб’єктом розкриття даних про обсяги запасів і видобутку корисних копалин, а також надання ліцензій, – інформує Роман Опімах. – На офіційному сайті Державної служби геології та надр України публікуються скан-копії виданих спеціальних дозволів на користування надрами з угодами про умови користування надрами, починаючи з 2016 року».

Згідно з Законом України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» на сайті Міністерства енергетики України опубліковано Звіт ІПВГ України за 2019 рік, попередньо схвалений членами Багатосторонньої групи щодо імплементації ІПВГ.

В документі розкрито дані про нафту, газ, вугілля, руди заліза, титану і марганцю, глини вогнетривкі та тугоплавкі, пісок кварцовий та каміння будівельне (щебінь), а також транспортування нафти і природного газу.

Довідково:

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, призначення якого полягає у підвищенні прозорості управління доходами держави від діяльності в сфері видобування природних ресурсів.

У 2013 році Україна приєдналась до Ініціативи прозорості видобувних галузей і, починаючи з 2015 року, публікує щорічні звіти, де показує, скільки компаній працює у видобувних галузях, скільки податків вони заплатили державі, які компанії готові, а які не готові показувати результати своєї роботи. В Україні органом, відповідальним за впровадження ІПВГ та підготовку Звітів, є Міністерства енергетики України.

Перейти до вмісту