Надання власної позиції (згоди/незгоди) на припинення права користування надрами

Державна служба геології та надр України доводить до відома, що Робочою групою з питань надрокористування (протокол від 10.02.2021  № 3-РГ/2021) розглянуто питання щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами, які знаходяться на території АР Крим та Донецької області.

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), право користування надрами припиняється з підстав та    у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Згідно з частиною другою статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів – у судовому порядку.

Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Враховуючи вищезазначене, просимо надрокориствачів у 15 денний строк, надати до Держгеонадр власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з спеціальними дозволами, наведеними у переліку.

ПЕРЕЛІК НАДРОКОРИСТУВАЧІВ

Перейти до вмісту