Оголошення про прийняте рішення щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами

Державна служба геології та надр України доводить до відома, що згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 29.04.2021 № 338 прийнято рішення щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами, зазначених у нижченаведеному переліку, у зв’язку з неподанням звітності за формами № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 2020 рік» та № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 2020 рік».

Відповідно до вимог абзацу одинадцятого пункту 24 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), наказ Держгеонадр (з додатками) розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби геології та надр України у підрозділі «Накази Держгеонадр» розділу «Діяльність».

Враховуючи вищезазначене, просимо у 15 денний строк, надати до Держгеонадр інформацію на виконання наказу Держгеонадр. У разі ненадання інформації у визначений термін буде розглянуто питання щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами у встановленому законодавством порядку.

ПЕРЕЛІК НАДРОКОРИСТУВАЧІВ

Перейти до вмісту