Держгеонадра підписали Меморандум про співпрацю з Інститутом геологічних наук НАН України

24 Січня 2022

Документ передбачає координацію діяльності сторін з метою спільної та узгодженої співпраці щодо розвитку геологічної галузі України

Державна служба геології та надр України, в особі Голови Опімаха Романа Євгеновича та Інститут геологічних наук Національної академії наук України, в особі директора академіка НАН України Шехунової Стелли Борисівни уклали Меморандум про співпрацю та взаємодію і погодили його умови.

Сторони домовилися координувати діяльність для комплексного геологічного вивчення території України, раціонального використання її надр, підвищення рівня та інформативності геологічного картування, розвитку мінерально-сировинної бази держави, забезпечення економіки країни критичними та стратегічними мінеральними ресурсами за рахунок власного видобутку, покращення інвестиційної привабливості галузі надрокористування в Україні, а також моніторингу природних та антропогенних змін геологічного середовища за умов глобальних змін клімату.

«Співпраця з Інститутом геології НАН України важлива для Державної служби геології та надр. В нас на меті є спільна розробка пріоритетних інноваційних проектів та створення умов для їх реалізації. Першочерговим напрямом може стати робота над Державною геологічною картою України масштабу 1:200 000. В умовах обмеженого фінансування галузі роботи будуть сфокусовані на кількох номенклатурних аркушах «Держгеолкарти-200», – повідоми Голова Держгеонадр Роман Опімах. – Виданню кожного аркуша передує декілька окремих багаторічних етапів, тому зараз важливо скоординувати кошти на пріоритетні для держави сегменти. Це стосується, зокрема, нарощення мінерально-ресурсного потенціалу тих корисних копалин, яких найбільше потребує вітчизняна економіка».

Під час зустрічі сторони обговорили цифровізацію геологічної інформації, що передбачає створення електронних баз даних, розробку відповідних ГІС-моделей та цифрове картування, вивчення кернового матеріалу та оцифрування його описів та результатів досліджень. Цей пріоритетний напрям, над яким працюють Держгеонадра вже не перший рік, також потребує залучення наукових кадрів.

Серед інших векторів співпраці, передбачених Меморандумом – переоцінка родовищ, рудопроявів з метою забезпечення диференційованого підходу до оцінки запасів та ресурсів корисних копалин з переходом до міжнародних класифікацій їх оцінки, визначення потенціалу геологічного середовища для створення сховищ СО2 й інших парникових газів і радіоактивних відходів у надрах, методичне забезпечення та виконання різних видів цільового моніторингу підземних вод, небезпечних геологічних процесів, осередків техногенного забруднення тощо.

Учасники зустрічі домовили провести спільний вебінар за участі наукових співробітників Інституту геологічних наук НАН України та працівників Держгеонадр з метою обміну науковою і технічною інформацією стосовно співробітництва та досягнення цілей і завдань цього Меморандуму.

Нагадаємо, розпочав роботу Каталог відомостей про геологічну інформацію. Реєстр містить відомості про вид геологічної інформації (первинна або вторинна), її назву, дату створення, місце проведення геологорозвідувальних робіт та контактні дані власника.

Перейти до вмісту